Dai-ichi Hotel Tokyo Seafort

Hotels Tennozu

Details

Address: 2-3-15 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo
Tokyo

Transport: Tennozu Isle Station (Tokyo Monorail, Rinkai line)
Contact:
You may also like