Ben & Jerry's Kichijoji

Shopping Kichijoji
Ben & Jerry's Kichijoji

Hippie-friendly premium ice cream in the heart of Kichijoji.

Posted:

Venue name: Ben & Jerry's Kichijoji
Contact:
Address: 1-11-5 Kichijoji-Honcho, Musashino-shi, Tokyo
Tokyo

Transport: Kichijoji Station (Chuo, Sobu, Keio Inokashira lines)
Static map showing venue location