Health & Community Resource Fair

Things to do
Health & Community Resource Fair
More Less
Health & Community Resource Fair says
NGÀY HỘI DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ CỘNG ĐỒNG Địa điểm: Trường trung học Dobie, Căn tin; 1200 E Rundberg Lane, Austin, TX 78753 Thứ bảy, 11 giờ sáng đến 2 giờ chiều
Chúng tôi có các thông dịch viên nói tiếng Vietnamese*
For more information, call 512-414-0510.
More Less

By: Austin ISD

LiveReviews|0
1 person listening