ขอเชิญทุกท่านมาร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ บริเวณวัดพุทธจักร๚ แห่งเมืองเอสคอนดีโด้

Things to do
0 Love It
Save it
ขอเชิญทุกท่านมาร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ บริเวณวัดพุทธจักร๚ แห่งเมืองเอสคอนดีโด้
More Less
ขอเชิญทุกท่านมาร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ บริเวณวัดพุทธจักร๚ แห่งเมืองเอสคอนดีโด้ says
พิธีสงกรานต์ เป็นพิธีกรรมที่เกิดขึ้นในสมาชิกในครอบครัว หรือชุมชนบ้านใกล้เรือนเคียง แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนไปสู่สังคมในวงกว้าง และมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนทัศนคติ และความเชื่อไป ในความเชื่อดั้งเดิมใช้สัญลักษณ์เป็นองค์ประกอบหลักในพิธี ได้แก่ การใช้น้ำเป็นตัวแทน แก้กันกับความหมายของฤดูร้อน ช่วงเวลาที่พระอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษ ใช้น้ำรดให้แก่กันเพื่อความชุ่มชื่น มีการขอพรจากผู้ใหญ่ การรำลึกและกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับ ในชีวิตสมัยใหม่ของสังคมไทยเกิดประเพณีกลับบ้านในเทศกาลสงกรานต์ นับวันสงกรานต์เป็นวันครอบครัว ในพิธีเดิมมีการสรงน้ำพระที่นำสิริมงคล เพื่อให้เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่มีความสุข

You are kindly invited to participate the Songkran Festival 2015, also known as Water Festival. Songkran or Water Festival the traditional Thai New Year's Day and is a national holiday in Thailand.
More Less

By: Wat Buddhajakramongkolratanaram

Facebook: https://www.facebook.com/641768812622243
To improve this listing email: feedback@timeout.com