Futura periodista amb passió per la lectura i l'escriptura. Els animals, el cinema, la música i viatjar són els meus grans interessos.

Esther López

Esther López

News (39)

Calendario 2021: los días festivos y puentes que os animarán el año

Calendario 2021: los días festivos y puentes que os animarán el año

¿Cuántos días festivos tenemos el próximo año? Ya, aún no ha acabado el 2020 y ya estamos pensando en el 2021. Pero este año está siendo tan terrible que es mejor mirar hacia delante y pensar en lo que vendrá. Por eso hemos abierto el calendario de 2021 y hemos buscado los puentes y días festivos que nos esperan para marcarlos en la agenda en color rojo.  Los primeros días festivos del 2021 serán el 1 y el 6 de enero, el 1 cae en viernes y el 6 en miércoles, haced bien los cálculos para cogeros vacaciones y poder disfrutar de un acueducto más que un puente. Hasta la Semana Santa, que cae del 2 al 5 de abril, no volvemos a tener días festivos. El 1 de mayo cae en sábado y el 24 de junio, San Juan, en jueves. El 15 de agosto, la Asunción, vuelve a caer en fin de semana, esta vez en domingo, es decir, tendremos un día libre menos entre semana. También, el 26 de diciembre, San Esteban, cae en domingo y, por lo tanto, tampoco será festivo. ¡Pero aún quedan días! El 11 de septiembre, la Diada Nacional de Cataluña, el 12 de octubre, la Fiesta Nacional de España, el 1 de noviembre, Todos los Santos, el 6 de diciembre, la Constitución, el 8 de diciembre, la Inmaculada, y, el 25 de diciembre, Navidad, ninguno de ellos cae en domingo y, por lo tanto, siguen siendo festivos. En definitiva, Cataluña tendrá 12 días festivos el 2021, más dos días más que se sumen a cada municipio, es decir, las fiestas locales.  Los festivos de Barcelona serán la Segunda Pascua o Pascua Florida, que en 2021

Calendari 2021: els dies festius i ponts que us animaran l'any

Calendari 2021: els dies festius i ponts que us animaran l'any

Quants dies festius tenim el pròxim any? Ja, encara no ha acabat el 2020 i ja estem pensant en el 2021. Però aquest any està sent tan terrible que és millor mirar cap endavant i pensar en allò que vindrà. Per això hem obert el calendari de 2021 i hem buscat els ponts i dies festius que ens esperen per marcar-los a l'agenda en vermell.  Els primers dies festius del 2021 seran l'1 i el 6 de gener, l'1 cau en divendres i el 6 en dimecres, feu bé els càlculs per agafar-vos vacances i poder gaudir d'un aqüeducte més que un pont. Fins a la Setmana Santa, que cau del 2 al 5 d'abril, no tornem a tenir dies festius. L'1 de maig cau en dissabte i el 24 de juny, Sant Joan, en dijous. El 15 d'agost, l'Assumpció, torna a caure en cap de setmana, aquesta vegada en diumenge, és a dir, tindrem un dia lliure menys entre setmana. També, el 26 de desembre, Sant Esteve, cau en diumenge i, per tant, tampoc serà festiu. Però encara hi queden dies! L'11 de setembre, la Diada Nacional de Catalunya, el 12 d'octubre, la Festa Nacional d’Espanya, l'1 de novembre, Tots Sants, el 6 de desembre, el dia de la Constitució, el 8 de desembre, la Immaculada, i, el 25 de desembre, Nadal, cap d'ells cau en diumenge i, per tant, segueixen sent festius.  En definitiva, Catalunya tindrà 12 dies festius el 2021, més dos dies més que se sumen a cada municipi, és a dir, les festes locals. Els festius de Barcelona seran la Segona Pasqua o Pasqua Granada, que el 2021 és el dilluns 24 de maig; i la Mercè (24 de setembre)

Llegan los cribajes masivos a los barrios del Raval y Trinitat Vella

Llegan los cribajes masivos a los barrios del Raval y Trinitat Vella

En las últimas semanas se ha demostrado que los cribajes masivos son la forma más efectiva y exacta para detectar positivos en las zonas donde hay una alta concentración de contagios y, por lo tanto, más riesgo de nuevas infecciones. Ahora mismo los barrios de Barcelona con más contagios son el Raval y Trinitat Vella, es por este motivo que Salut ha decidido hacer un despliegue intensivo de pruebas y tratar de aplanar la curva. Estas pruebas, que ya se hicieron durante el mes de agosto en otros barrios de la capital como Torre Baró y el Besòs o la Salut, se realizarán hasta el jueves 17 de septiembre y están destinadas a personas de todas las edades, que no sufran ninguna enfermedad y que formen parte de estos dos barrios. Para realizar la prueba, que es gratuita, se debe facilitar nombre y apellidos, dirección, teléfono de contacto y, si se dispone, presentar la Tarjeta Sanitaria Individual (TSI). A continuación podéis consultar el listado completo de las calles que entran en el cribaje y el plano de las zonas.   NO TE LO PIERDAS: El mapa interactivo para saber el número de contagios de Barcelona barrio por barrio.  

Arriben els cribratges massius als barris del Raval i Trinitat Vella

Arriben els cribratges massius als barris del Raval i Trinitat Vella

En les últimes setmanes s'ha demostrat que els cribratges massius són la forma més efectiva i exacte per detectar positius en les zones on hi ha una alta concentració de contagis i, per tant, més risc de noves infeccions. Ara mateix els barris de Barcelona amb més contagis són el Raval i Trinitat Vella, és per aquest motiu que Salut ha decidit fer un desplegament intensiu de proves i mirar d'aplanar la corba. Aquestes proves, que ja es van realitzar durant el mes d’agost en altres barris de la capital com Torre Baró i el Besòs o la Salut, es realitzaran fins al dijous 17 de setembre i estan destinades a persones de totes les edats que no pateixin cap malaltia i que formin part d'aquests dos barris. Per realitzar la prova, que és gratuïta, caldrà facilitar el nom i cognoms, adreça, telèfon de contacte i, si se’n disposa, presentar la Targeta Sanitària Individual (TSI). A continuació podeu consultar el llistat complet dels carrers que entren al cribratge i el plànol de les zones. NO T'HO PERDIS: El mapa interactiu per saber el nombre de contagis de BCN barri a barri

¿Cómo reservar las entradas para las actividades de Mercè 2020?

¿Cómo reservar las entradas para las actividades de Mercè 2020?

Este año las fiestas de la Mercè serán diferentes a causa de las circunstancias especiales por la covid-19. Por ejemplo, en esta ocasión será imprescindible reservar entrada para poder asistir presencialmente a las actividades o conciertos.  ¿Cómo reservo mi entrada? Todas las actividades de la Mercè se encuentran en su web. Si queréis asistir a conciertos del BAM Festival, lo podréis hacer a partir del 8 de septiembre. Si queréis ir a conciertos de Música Mercè (primer bloque) tendréis que reservar también, y lo podréis hacer a partir del día 9 de septiembre. Por otra parte, si lo que queréis es ir de público a espectáculos de la Mercè Arts de Carrer o a las actividades de cultura tradicional (segundo bloque) tendréis que reservar a partir del 14 de septiembre. Para cada uno de los días de la fiesta, solo puedes solicitar entradas a una de las actividades de los dos bloques de La Mercè (música o espectáculos de Artes de Calle o actividades de cultura tradicional). Para poder conseguir vuestras entradas tendréis que proporcionar vuestro correo electrónico donde recibiréis la confirmación. Esta servirá como entrada. A la hora de hacer la reserva podréis reservar para un máximo de dos personas. Pero si se trata de alguna de las actividades tradicionales, el MAC Festival o el BAM-Cultura Viva, en este caso, se puede hasta un máximo de cinco personas.  ¿Cómo recuperar entradas perdidas? En el caso de que perdáis vuestro correo de confirmación, lo podréis recuperar accediendo a la

Com reservar les entrades per a la Mercè 2020?

Com reservar les entrades per a la Mercè 2020?

Enguany les festes de la Mercè seran diferents a causa de les circumstàncies especials que provoca la Covid-19. Per exemple, per poder assistir a les activitats serà imprescindible reservar entrada per a concerts, teatre de carrer i altres esdeveniments de cultura popular. Com reservo la meva entrada? Totes les activitats de la Mercè es troben al web. Si voleu assistir a concerts del BAM Festival, ho podreu fer a partir del 8 de setembre. Si voleu anar a concerts de Música Mercè (primer bloc) ho podeu fer a partir del dia 9 de setembre. D'altra banda, si el que voleu és anar de públic a espectacles de la Mercè Arts de Carrer o a les activitats de cultura tradicional (segon bloc) haureu de reservar a partir del 14 de setembre.Per a cadascun dels dies de la festa, només es poden sol·licitar entrades per a una de les activitats dels dos blocs de la Mercè (música i espectacles d'Arts de Carrer o activitats de cultura tradicional).Per poder aconseguir les vostres entrades haureu de proporcionar el vostre correu electrònic, on rebreu la confirmació, que servirà com a entrada. A l'hora de fer la reserva podreu reservar per a un màxim de dues persones, però si es tracta d'alguna de les activitats tradicionals, el MAC Festival o el BAM-Cultura Viva, en aquest cas, es pot fins a un màxim de cinc persones. Com recuperar les entrades? En el cas que perdeu el vostre correu de confirmació, el podreu recuperar accedint a la fitxa de l’espectacle que trobareu al web o a l’aplicació mòbil,

'Joc de trons' tindrà el seu propi parc temàtic ben aviat

'Joc de trons' tindrà el seu propi parc temàtic ben aviat

El primer Studio Tour de la sèrie ‘Joc de trons’ obrirà aviat a Linen Mill Studios, Belfast. Serà un parc temàtic on els fans de la sèrie podran gaudir en viu dels escenaris ambientats en la seva sèrie preferida. Aquesta nova atracció té l'èxit assegurat: segons xifres publicades l'any passat, quasi una sexta part dels turistes que visiten Irlanda del Nord van a llocs com Dark Hedges o Ballintoy Harbour, que surten a la reeixida sèrie d'HBO.   Photograph: Game of Thrones Studio Tour   L'estudi de cine oferirà 10.000 metres quadrats amb els decorats icònics de la sèrie, escenaris com el castell de Winterfell dels Starks, el Pyke de Greyjoy o el Riverrun de Tully. Escenaris, tots ells, disponibles fins ara només pels actors però ara ja es prepara la seva obertura com atracció turística per a tots els fanàtics de 'Joc de trons' del món.    Photograph: Game of Thrones Studio Tour   A més a més dels decorats, el parc també disposarà de vestits i accessoris originals de les vuit temporades de la sèrie. Els creadors del projecte esperen rebre fins a 600.000 visitants a l'any. L'estudi encara no ha anunciat una data oficial d'obertura, però podem estar segurs que Irlanda del Nord guanyarà molts turistes quan s'obrin les fronteres.  NO T'HO PERDIS: Un hotel de gel dedicat a 'Joc de Trons'            

‘Juego de Tronos’ tendrá su propio parque temático muy pronto

‘Juego de Tronos’ tendrá su propio parque temático muy pronto

El primer Studio Tour de la serie ‘Juego de Tronos’ abrirá pronto en Linen Mill Studios, Belfast. Será un parque temático donde los fans de la serie podrán disfrutar en vivo de escenarios ambientados en su serie favorita. Esta nueva atracción tiene el éxito asegurado: según cifras publicadas el año pasado, casi una sexta parte de los turistas que visitan Irlanda del Norte acuden a lugares como Dark Hedges o Ballintoy Harbour, que aparecen en la exitosa serie de HBO.   Photograph: Game of Thrones Studio Tour   El estudio de cine ofrecerá 10.000 metros cuadrados con los decorados icónicos de la serie, escenarios como el castillo de Winterfell de los Starks, el Pyke de Greyjoy o el Riverrun de Tully. Escenarios, todos ellos, disponibles hasta ahora solo para los actores pero ahora ya se prepara su apertura como atracción turística para todos los fanáticos de 'Juego de tronos' del mundo.   Photograph: Game of Thrones Studio Tour   Además de los decorados, el parque también dispondrá de trajes y accesorios originales de las ocho temporadas de la serie. Los creadores del proyecto esperan recibir hasta 600.000 visitantes al año. El estudio aún no ha anunciado una fecha oficial de apertura, pero podemos estar seguros de que Irlanda del Norte va a ganar muchos turistas cuando se abran las fronteras. NO TE LO PIERDAS: Un hotel de hielo dedicado a Juego de tronos

Barcelona cierra el agosto con un importante aumento de contagios

Barcelona cierra el agosto con un importante aumento de contagios

Según los datos de la Agència de Salut Pública, en la ciudad de Barcelona se acumulan entre el 1 y el 30 de agosto 3.100 mujeres con diagnostico confirmado de covid-19, y 3.137 casos en el caso de los hombres. Es decir, en todo el mes de agosto se han acumulado un total de 6.237 casos nuevos en Barcelona. Estas datos revelan que ha habido un aumento importante en comparación a julio, mes en que se produjeron un total de 4.942 casos de contagio.    Foto: Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB)     Desde el pasado 26 de febrero hasta el 31 de agosto, Barcelona suma un total de 26.818 casos de covid-19 confirmados. Del 1 de marzo al 25 de agosto se han producido 9.829 defunciones, dato que desborda las primeras previsiones que apuntaban a una cifra de decesos alrededor de las 6.300 personas.  Los distritos con más contagios La evolución semanal, del 24 al 30 de agosto, confirma que los distritos donde hay más casos son Sants-Montjuïc con 214 casos, Nou Barris con 202, Sant Martí con 233 y Eixample con 267. Podéis seguir la evolución en el mapa interactivo para saber el número de contagios de BCN barrio por barrio. Más contagios en niñas y niños menores de 14 años En agosto ha habido 286 contagios en niñas y 270 en niños. Por lo tanto, comparando con las cifras del pasado mes, podemos observar como ha habido un aumento significativo en el colectivo de los menores de 14 años, ya que en julio hubo 195 casos en niñas y 202 en niños.  NO TE LO PIERDAS: El mapa interactivo para

Barcelona tanca l'agost amb un important increment de contagis

Barcelona tanca l'agost amb un important increment de contagis

Segons dades l’Agència de Salut Pública, a la ciutat de Barcelona s’acumulen entre l’1 i el 30 d’agost 3.100 dones amb diagnòstic confirmat de COVID-19, i 3.137 casos en el cas dels homes. És a dir, en tot el mes d’agost s'han acumulat un total de 6.237 casos nous a Barcelona. Aquestes dades revelen que hi ha hagut un increment important en comparació amb juliol, mes en què es van produir un total de 4.942 casos de contagi.   Foto: Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB)   Des del passat 26 de febrer fins al 31 d’agost, Barcelona suma un total de 26.818 casos de Covid-19 confirmats. De l’1 de març al 25 d’agost s’han produït 9.829 defuncions, dada que desborda les primeres previsions que apuntaven a una xifra de decessos al voltant de les 6.300 persones. Els districtes amb més contagis L’evolució setmanal, del 24 al 30 d’agost, confirma que els districtes on hi ha més casos són Sants-Montjuïc amb 214 casos, Nou Barris amb 202, Sant Martí amb 233 i l’Eixample amb 267. Podeu seguir l'evolució al mapa interactiu per saber el nombre de contagis de BCN barri a barri. Més contagis en nenes i nens menors de 14 anys A l'agost hi ha hagut 286 contagis en nenes i 270 en nens. Per tant, comparant amb les xifres del passat mes, podem observar com hi ha hagut un augment significatiu en el col·lectiu dels menors de 14 anys, ja que al juliol hi va haver 195 casos en nenes i 202 en nens. NO T'HO PERDIS: El mapa interactiu per saber el nombre de contagis de BCN barri a barri Les millor

Leo Urban escala de nuevo la Torre Agbar sin protección y descalzo

Leo Urban escala de nuevo la Torre Agbar sin protección y descalzo

Miércoles, a las siete y media de tarde, una tarde tranquila en Barcelona hasta que un individuo subió la Torre Agbar sin arnés, ni cuerdas de seguridad, ni zapatos. El temerario en cuestión es Leo Urban, el experto en 'parkour' que ya había escalado la Torre Agbar en noviembre acompañado de su amigo Nico Mathieux.  Cuando acabó de escalar la torre hasta arriba de todo, desapareció. Los agentes policiales le estaban esperando, así como ambulancias y bomberos, para identificarlo y denunciarlo por presunto delito de desorden, desobediencia y daños al edificio, ya que mientras escalaba rompió varios cristales.   Un home escala la Torre Glòries de Barcelona, sense mesures de seguretat i descalç. La torre té 144 metres d'alçada i 34 plantes | @tve_catalunya pic.twitter.com/gngkWveoVc — L’informatiu | TVE Catalunya (@linformatiu_tve) August 27, 2020 No es la primera vez No es la primera vez que alguien escala la Torre de Glòries sin arnés ni cuerdas de protección. El escalador Alain Robert, también conocido como 'Spiderman Francés', lo ha hecho en varias ocasiones.    NO TE LO PIERDAS: Las mejores vistas de Barcelona Las mejores ideas de ocio y cultura en la nueva Time Out Pocket interactiva  

Leo Urban escala de nou la Torre Agbar sense protecció i descalç

Leo Urban escala de nou la Torre Agbar sense protecció i descalç

Dimecres, dos quarts de set de la tarda, una tarda trenqui-la a Barcelona fins que un individu ha pujat la Torre Agbar sense arnesos, ni cordes de seguretat, ni sabates. El temerari en qüestió és Leo Urban, l'expert en 'parkour' que ja havia escalat la Torre Agbar al novembre acompanyat del seu amic Nico Mathieux.  Quan ha acabat d'escalar la torre fins a dalt de tot, ha desaparegut. Els agents policials l'estaven esperant, així com ambulàncies i bombers, per identificar-lo i denunciar-lo per un presumpte delicte de desordre, desobediència i danys a l’edifici, ja que mentre escalava ha trencat diversos vidres.   Un home escala la Torre Glòries de Barcelona, sense mesures de seguretat i descalç. La torre té 144 metres d'alçada i 34 plantes | @tve_catalunya pic.twitter.com/gngkWveoVc— L’informatiu | TVE Catalunya (@linformatiu_tve) August 27, 2020 No és la primera vegada No és la primera vegada que algú escala la Torre de Glòries sense arnesos ni cordes de protecció. L'escalador Alain Robert, també conegut com a 'Spiderman Francès', ho ha fet en diverses ocasions.    NO T'HO PERDIS: Les millors vistes de Barcelona. Les millors idees d'oci i cultura a la nova Time Out Pocket interactiva