Get us in your inbox

Time Out Barcelona ACN

Time Out Barcelona ACN

ACN (Agència Catalana de Notícies) és una agència de notícies independent que cobreix informació vinculada a esdeveniments a Catalunya. De tot el que expliquen, a Time Out Barcelona ens interessa tot allò que té a veure amb la cultura, la societat i la comunicació a l'àmbit metropità.

Follow Time Out Barcelona ACN

News (128)

Sorpresa arqueològica: descobreixen restes humanes de nobles catalans de l'Edat Mitjana (estranyament ben conservades)

Sorpresa arqueològica: descobreixen restes humanes de nobles catalans de l'Edat Mitjana (estranyament ben conservades)

Les obres de restauració del Reial Monestir de Santes Creus, a Aiguamúrcia (Alt Camp), han destapat les restes humanes intactes d’una desena de persones de la noblesa catalana dels segles XIII i XIV. La troballa ha estat titllada d'"excepcional" per l’equip d’arqueòlegs i antropòlegs pel bon estat de conservació de les restes òssies, dels teixits humans i dels tèxtils, però també per la uniformitat cronològica i de classe social i per la diversitat de casuístiques. I és que el conjunt funerari permetrà estudiar els perfils biològics d’aquestes persones, les seves patologies i en quines condicions vivien.  La sorpresa s'ha trobat amagada dins de sis sepulcres de la galeria nord del claustre gòtic del Monestir. I ha estat sorpresa perquè "en un principi, no hi hauria d’haver restes humanes tan ben conservades a l’interior dels sarcòfags, perquè haurien d’haver estat espoliats", ha explicat l’arqueòleg Josep Maria Vila en declaracions a l'ACN. Tanmateix, la troballa ha desvelat restes humanes intactes, el que significa que, des que els cossos van ser dipositats, no han estat profanades.  ACN / Neus BertolaReial Monestir de Santes Creus Que el lloc de soterrament quedés intacte després que els monjos marxessin del Reial Monestir de Santes Creus permetrà "estudiar sepulcres que tenen nom i cognom", ha afirmat l’antropòloga Tona Majó, qui també ha celebrat que aquestes troballes es podran relacionar amb d’altres d’anteriors.  Si bé el descobriment ha obert un front d’interrogants

Sorpresa arqueológica: descubren restos humanos de nobles catalanes de la Edad Media (extrañamente bien conservados)

Sorpresa arqueológica: descubren restos humanos de nobles catalanes de la Edad Media (extrañamente bien conservados)

Las obras de restauración del Real Monestir de Santes Creus, en Aiguamúrcia (Alt Camp), han destapado los restos humanos intactos de una decena de personas de la nobleza catalana de los siglos XIII y XIV. El hallazgo ha sido tildado de "excepcional" por el equipo de arqueólogos y antropólogos por el buen estado de conservación de los restos óseos, de los tejidos humanos y de los textiles, pero también por la uniformidad cronológica y de clase social y por la diversidad de casuísticas. Y es que el conjunto funerario permitirá estudiar los perfiles biológicos de estas personas, sus patologías y en qué condiciones vivían. La sorpresa se ha encontrado escondida en seis sepulcros de la galería norte del claustro gótico del Monestir. Y ha sido sorprendida porque "en un principio, no debería haber restos humanos tan bien conservados en el interior de los sarcófagos, porque deberían haber sido expoliados", ha explicado el arqueólogo Josep Maria Vila en declaraciones al ACN. Sin embargo, el hallazgo ha desvelado restos humanos intactos, lo que significa que, desde que los cuerpos fueron depositados, no han sido profanados. ACN / Neus BertolaReial Monestir de Santes Creus Que el lugar de enterramiento quedara intacto después de que los monjes se marcharan del Reial Monestir de Santes Creus permitirá "estudiar sepulcros que tienen nombre y apellido", ha afirmado la antropóloga Tona Majó, quien también ha celebrado que estos hallazgos se podrán relacionar con otros anteriores. Si bien

El salario medio de los barceloneses asciende a 33.837 euros brutos anuales, pero pierden capacidad adquisitiva

El salario medio de los barceloneses asciende a 33.837 euros brutos anuales, pero pierden capacidad adquisitiva

El informe anual 'Els Salaris a Barcelona 2022', realizado por el Departamento de Análisis de la Oficina Municipal de Datos del Ajuntament, ha recogido que el sueldo medio de las personas residentes en Barcelona fue de 33.837 euros brutos el año 2022. Este dato refleja que el salario medio de los barceloneses es más elevado que el de los residentes en el Área Metropolitana, en un 6,2%, y también del conjunto de Cataluña (15,4% más) y de España ( 26,4% más). Las informaciones se han recabado de la Muestra Continua de Vidas Laborales, un conjunto de datos individuales anonimizados que proceden de las bases de datos de la Seguridad Social. Si bien la noticia evidencia que en términos nominales se han ido recuperando los sueldos medios tras el impacto de la pandemia —han incrementado en un 4,7% sobre el 2021—, el repunte de la inflación de 2022 generó una pérdida de capacidad adquisitiva. Por tanto, en términos reales los salarios medios han retrocedido. Exactamente, en un 1,2% menos respecto a los niveles prepandemia. Lo que también se ha reducido han sido las diferencias intergeneracionales en lo que se refiere a los sueldos. Tal y como apunta el Ajuntament, el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) favoreció a los jóvenes que, si bien tienen un sueldo medio por debajo de los 17.000 euros brutos anuales, han registrado un incremento salarial del 9,4% respecto a 2021 y un aumento de la capacidad adquisitiva en un 1,7%. Ahora, los menores de 25 años tienen un 10,7% más

El salari mitjà dels barcelonins puja als 33.837 euros bruts anuals, però perden capacitat adquisitiva

El salari mitjà dels barcelonins puja als 33.837 euros bruts anuals, però perden capacitat adquisitiva

L’informe anual 'Els Salaris a Barcelona 2022', realitzat pel Departament d’Anàlisi de l’Oficina Municipal de Dades de l’Ajuntament, ha recollit que el sou mitjà de les persones residents a Barcelona va ser de 33.837 euros bruts l’any 2022. Aquesta dada reflexa que el salari mitjà dels barcelonins és més elevat que el dels residents a l’Àrea Metropolitana, en un 6,2%, i també del conjunt de Catalunya (15,4% més) i d’Espanya (26,4% més). Les informacions s’han recaptat de la Mostra Continua de Vides Laborals, un conjunt de dades individuals anonimitzades que procedeixen de les bases de dades de la Seguretat Social.  Si bé la notícia evidencia que en termes nominals s'han anat recuperant els sous mitjans després de l’impacte de la pandèmia —han incrementat en un 4,7% en relació el 2021—, el repunt de la inflació del 2022 va generar una pèrdua de capacitat adquisitiva. Per tant, en termes reals els salaris mitjans han retrocedit. Exactament, en un 1,2% menys, respecte als nivells prepandèmia.    El que també s'ha reduït han estat les diferències intergeneracionals pel que fa als sous. Tal com apunta l’Ajuntament, l’augment del Salari Mínim Interprofessional (SMI) va afavorir els joves que, si bé tenen un sou mitjà per sota dels 17.000 euros bruts anuals, han registrat un increment salarial del 9,4% respecte al 2021 i un augment de la capacitat adquisitiva en un 1,7%. Ara, els menors de 25 anys tenen un 10,7% més de poder adquisitiu que en l’època prepandèmia.  Una altra dada que

El 60% de catalanes cree que la inmigración es buena para la economía y la cultura, según el CEO

El 60% de catalanes cree que la inmigración es buena para la economía y la cultura, según el CEO

Una nueva encuesta del Centro de Estudios de Opinión (CEO) ha preguntado a la ciudadanía catalana respecto a los valores y actitudes que pueden tener hacia diferentes temas. Desde la visión sobre la vida hasta las justificaciones morales, los valores humanos, los valores económicos, la inmigración, el género o el cambio climático, entre otros, el estudio ha presentado una selección de los resultados que han considerado de más interés. De hecho, muchas de las preguntas que han planteado a las muestras son comparables con otras encuestas que se hacen en el ámbito internacional (World Values Survey) y con otro informe que el Centro realizó en 2017. De todas las conclusiones, destacan que la población catalana piensa que la inmigración es buena para la economía y la vida cultural. Para ser más exactos, el estudio ha presentado que en torno al 60% de los participantes han dado una valoración positiva. De hecho, la media se ha situado en el 6,6 (en una escala del 0 al 10, siendo el primer negativo y el último positivo). Además, entre todos los encuestados, más de la mitad ha afirmado que los recién llegados contribuyen a enriquecer la vida cultural catalana, con una media de 6 sobre 10. Por otro lado, el estudio también concluye que el 73% de la población encuestada expresa estar muy o bastante orgullosa de ser catalana, mientras que este porcentaje baja hasta el 46% cuando se pregunta por por el orgullo de ser español. Y, en medio, en preguntados sobre el orgullo de ser europeo, e

El 60% de catalans creuen que l'immigració es bona per a l'economia i la cultura, segons el CEO

El 60% de catalans creuen que l'immigració es bona per a l'economia i la cultura, segons el CEO

Una nova enquesta del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) ha preguntat a la ciutadania catalana respecte als valors i les actituds que poden tenir envers diferents temes. Des de la visió sobre la vida fins a les justificacions morals, els valors humans, els valors econòmics, la immigració, el gènere o el canvi climàtic, entre d’altres, l’estudi ha presentat una selecció dels resultats que han considerat de més interès. De fet, moltes de les preguntes que han plantejat a les mostres són comparables amb altres enquestes que es fan en l'àmbit internacional (World Values Survey) i amb un altre informe que el Centre va fer l’any 2017. De totes les conclusions, destaquen que la població catalana pensa que la immigració és bona per a l’economia i per a la vida cultural. Per ser més exactes, l’estudi ha presentat que al voltant del 60% dels participants han donat una valoració positiva. De fet, la mitjana s’ha situat en el 6,6 (en una escala del 0 al 10, sent el primer negatiu i l’últim positiu). A més, d’entre tots els enquestats, més de la meitat ha afirmat que els nouvinguts contribueixen a enriquir la vida cultural catalana, amb una mitjana de 6 sobre 10. A banda, l'estudi també conclou que el 73% de la població enquestada expressa estar molt o bastant orgullosa de ser catalana, mentre que aquest percentatge baixa fins al 46% quan demanen per l’orgull de ser espanyol. I, entremig, en preguntats sobre l’orgull de ser europeu, el percentatge se situa al 65%. CEO   Ser "realment catal

Com afectarà els usuaris la vaga de Renfe durant quatre dies de març (amb aturades de 24 hores)?

Com afectarà els usuaris la vaga de Renfe durant quatre dies de març (amb aturades de 24 hores)?

Després que CCOO i UGT desconvoquessin in extremis les vagues previstes per als dies 16 i 19 de febrer, el sindicat de maquinistes Semaf ha tornat a convocar quatre jornades de vaga a Renfe. Segons ha anunciat Semaf en un comunicat, en aquesta ocasió les aturades seran de 24 hores durant els dies 1,4, 6 i 12 de març, quan les protestes duraran entre la mitjanit i les 23.59 h excepte el dia 6 de març, que seran entre les 7 i les 10 h, entre les 13 i les 16 h i entre les 19 i les 22 h. De moment, encara no s'ha anunciat el tant per cent de serveis mínims que funcionaran durant els quatre dies d'aturades. En aquestes noves jornades de vaga els maquinistes tornen a denunciar en traspàs de Rodalies a la Generalitat així com la manca de maquinistes a les plantilles que, segons el mateix comunicat, estan "infradimensionades" i avisen que "de no posar solució l'abans possible, la situació anirà a pitjor i el servei decaurà per als usuaris". El sindicat també assenyala que hi ha hagut un incompliment de diverses clàusules sobre la jornada i el pla d'ocupació. Foto: Miquel Vera / ACN El trasllat de competències de Rodalies Des que es va anunciar el trasllat de competències de Rodalies a la Generalitat que Semaf es va mostrar contrari a la mesura, un posicionament que encara defensa en aquestes pròximes jornades de vaga. El sindicat assegura que els treballadors continuen en contra de "tot traspàs de competències que suposa la segregació del Grup Renfe, la transferència de personal i

La Model conmemora el 50 aniversario de la ejecución de Puig Antich con coloquios, teatro y música gratis

La Model conmemora el 50 aniversario de la ejecución de Puig Antich con coloquios, teatro y música gratis

El próximo sábado 2 de marzo se cumplirán 50 años de la ejecución de Salvador Puig Antich en manos del régimen franquista en el centro penitenciario barcelonés La Model. Para conmemorar el aniversario, la cárcel organizará una serie de actos durante seis días, del 2 al 7 de marzo, en los que participarán diversos referentes de la cultura, el derecho y la sociedad civil. Bajo el título 'El compromiso vigente. 1974-2024', una treintena de personalidades reflexionarán sobre diversos temas relacionados con la lucha de Puig Antich y de su legado en la actualidad. Todos los debates serán conducidos por el periodista, activista y expolítico David Fernández y se llevarán a cabo en la cuarta galería del centro, donde podrán asistir hasta 300 asistentes cada día de forma gratuita. Entre todas las figuras del mundo del pensamiento, el derecho, la literatura, el cine, el teatro y la música que van a intervenir, destacan nombre como los de Anna Sallés, Carlos Vallejo, Luis Llach, Francisco Esbribano, Jordi Panyella, Núria Cadenes, Ferran Rañé, Gloria Rognoni, Jordi Coca, Sergi Belbel, Fernando León de Aranona, Manuel Huerga, Javier Arbós, Sonia Olivella, además de las hermanas Puig Antich. Además, la ilustradora Maria Corte realizará un mural en el exterior de la cárcel unos días antes, el 28 de febrero, para inaugurar las jornadas. Foto: Laura Guerrero Aunque los debates se realizarán en la cuarta galería del centro, que fue la de los presos políticos años atrás, también habrá varias r

La Model commemora el 50 aniversari de l'execució de Puig Antich amb col·loquis, teatre i música gratis

La Model commemora el 50 aniversari de l'execució de Puig Antich amb col·loquis, teatre i música gratis

El pròxim dissabte 2 de març farà 50 anys de l'execució de Salvador Puig Antich en mans del règim franquista al centre penitenciari barceloní La Model. Per commemorar l'aniversari, la presó organitzarà un seguit d'actes durant sis dies, del 2 al 7 de març, on participaran diversos referents de la cultura, el dret i la societat civil. Sota el títol 'El compromís vigent. 1974-2024', una trentena de personalitats reflexionaran sobre diversos temes relacionats amb la lluita de Puig Antich i del seu llegat en l'actualitat. Tots els debats seran conduïts pel periodista, activista i expolític David Fernández i es duran a terme a la quarta galeria del centre, on podran assistir fins a 300 assistents cada dia de manera gratuïta. Entre totes les figures del món del pensament, el dret, la literatura, el cinema, el teatre i la música que intervindran, destaquen nom com el d'Anna Sallés, Carles Vallejo, Lluís Llach, Francesc Esbribano, Jordi Panyella, Núria Cadenes, Ferran Rañé, Gloria Rognoni, Jordi Coca, Sergi Belbel, Fernando León de Aranona, Manuel Huerga, Xavier Arbós, Sònia Olivella, a més de les germanes Puig Antich. A més, la il·lustradora Maria Corte realitzarà un mural a l'exterior de la presó uns dies abans, el 28 de febrer, per inaugurar les jornades. Foto: Laura Guerrero Tot i que els debats es faran dins la quarta galeria del centre, que va ser la dels presos polítics anys enrere, també hi haurà diverses recreacions a espais emblemàtics de la presó, com el panòptic central

Cómo serán las marchas lentas de los campesinos hacia Barcelona y cómo pueden afectar a la movilidad

Cómo serán las marchas lentas de los campesinos hacia Barcelona y cómo pueden afectar a la movilidad

Barcelona verá llegar las protestas multitudinarias de los campesinos este miércoles 7 de febrero por la mañana. Y es que, después de conseguir cortar las principales carreteras del país este martes, los protestantes han decidido trasladarse a Barcelona el miércoles por la mañana. Los campesinos que han cortado la A-2 en Ponent, que son el grupo mayoritario, han tomado la decisión en asamblea y han acordado empezar la marcha con sus tractores a las 7 de la mañana del miércoles. El grupo pretende llegar a la ciudad por la avenida Diagonal y dirigirse hacia la sede de la Comisión Europea en el paseo de Gràcia, en la delegación del gobierno español y finalmente en la sede del Gobierno para reunirse con el presidente de la Generalidad. Desde la Catalunya Central, también han decidido realizar marchas lentas hacia la capital por la C-17 y la C-33 y prevén entrar por la avenida Meridiana hacia el mediodía. En cuanto a la zona del Berguedà, Bages y Solsonès, que cortan la C-16, se unirán con los del Vallès en la C-55 y la C-58. Los concentrados en Tarragona mantendrán el corte de 24 horas en las vías de Montblanc y el miércoles por la mañana partirán hacia Barcelona. Las protestas en toda Cataluña han logrado cortar este miércoles las principales carreteras del país. Casi 4.000 agricultores (según la Unió de Pagesos) han cortado la AP-7 a punta y punta del país, y también han bloqueado la conexión entre Barcelona y Lleida en la A-2, con sus tractores y vehículos.   NO TE LO PIERDAS:

Un mono capuchino es liberado de un piso de Barcelona en el que vivía desde hacía 35 años

Un mono capuchino es liberado de un piso de Barcelona en el que vivía desde hacía 35 años

A principios de año entró en vigor la Ley de protección de los derechos y bienestar animal. Y menos mal, porque gracias a esta nueva normativa Linito ha sido liberado. Se trata de un mono capuchino, que desde hacía 35 años vivía enjaulado en piso de Barcelona. Así lo ha comunicado la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (FAADA), que desde 2014 ha luchado por liberar al animal y por buscarle un lugar mejor donde vivir. La propietaria de Linito, una mujer de 80 años, lo había comprado hacía más de tres décadas y, según la organización, lo mantenía en unas condiciones 'lamentables' y totalmente inadecuadas para un animal de esta especie. Vivía solo en una jaula (la mayor parte del tiempo sucia, según FAADA) de 2x11 metros. No tenía zona exterior ni acceso a la luz solar directa, pero, además, tampoco había salido de ella desde 2014, según la propietaria. Esto, sumado a la dieta inadecuada y poco variada que consumía, hacía que el aspecto del animal fuese muy deteriorado. La Fundación conoció el caso del mono en 2014, pero con la oposición de la propietaria de cederlo y el desentendimiento por parte del Ajuntament, la Generalitat y la Fiscalía del Medio Ambiente (a quienes denunciaron la situación) no pudieron actuar. Incluso el año pasado insistieron al consistorio, pero les contestaron que no era su competencia. Pese a haber presentado el mal estado del animal, su origen ilegal y que su tenencia está prohibida en la ciudad —según la ordenanza de p

Un mico caputxí és alliberat d’un pis de Barcelona on vivia des de feia 35 anys

Un mico caputxí és alliberat d’un pis de Barcelona on vivia des de feia 35 anys

A principis d’any va entrar en vigor la Llei de protecció dels drets i el benestar animal. I encara sort, perquè gràcies a aquesta nova normativa en Linito ha estat alliberat. Es tracta d’un mico caputxí, que des de feia 35 anys vivia engabiat en pis de Barcelona. Així ho ha comunicat la Fundació per a l’Assessorament i Acció en Defensa dels Animals (FAADA), que des del 2014 ha lluitat per alliberar l’animal i per buscar-li un lloc millor on viure. La propietària d’en Linito, una dona de 80 anys, l’havia comprat feia més de tres dècades i, segons l’organització, el mantenia en unes condicions 'lamentables' i totalment inadequades per a un animal d’aquesta espècie. Vivia sol en una gàbia (la major part del temps bruta, segons FAADA) de 2x11 metres. No tenia zona exterior ni accés a la llum solar directa, però, a més, tampoc n’havia sortit d’ella des del 2014, segons la propietària. Això, sumat a la dieta inadequada i poc variada que consumia, feia que l’aspecte de l’animal fos molt deteriorat.  La Fundació va conèixer el cas del mico l’any 2014, però amb l’oposició de la propietària de cedir-lo i el desentès per part de l’Ajuntament, la Generalitat i la Fiscalia del Medi Ambient (a qui van denunciar la situació) no van poder actuar. Fins i tot l’any passat van insistir al consistori, però els van contestar que no era competència seva. Tot i haver presentat el mal estat de l’animal, el seu origen il·legal i que la seva tinença està prohibida a la ciutat —segons l’ordenança de p