Shinbashi SL Plaza

Things to do Shinbashi

Details

Address: 2 Shinbashi, Minato-ku
Tokyo

Transport: Shinbashi Station (Tokaido, Keihin-Tohoku, Yamanote, Ginza, Asakusa, Yurikamome lines)

Users say