Vital Capacity

Art
Vital Capacity
1/4
Vital Capacity
2/4
Vital Capacity
3/4
Vital Capacity
4/4

Sarah Grass และ Elissa Ecker ร่วมกันจัดแสดงผลงานวิดิโอเกี่ยวกับการควบคุมทางภายในและภายนอกของขอบเขตบนเรือเฟอร์รีที่วิ่งข้ามฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

โดย Gail Piyanan

โพสต์

LiveReviews|0
1 person listening