Mowaan

Health and beauty, แพทย์ทางเลือก รัตนโกสินทร์
Mowaan 01
1/5
Mowaan 02
2/5
Mowaan 03
3/5
Mowaan 04
4/5
Mowaan 05
5/5

จำนวนขวดยาที่เรียงรายอยู่เป็นร้อยในตู้โชว์คงเป็นหลักฐานยืนยันได้ว่า มียาที่ปรุงขึ้นจากสูตรยาของหมอหวาน รอดม่วงอยู่มาก ถึงแม้ว่ารอยต่อระหว่างรุ่นสู่รุ่นทำให้สูตรยาสูญหายไปบ้าง บางสูตรที่หยุดทำก็เกิดจากวัตถุดิบที่หาได้ยากในปัจจุบัน ยาหอมสูตรหมอหวานเองก็เกือบสูญหายไปแล้วเช่นกัน โชคดีที่ เอ๊ะ-ภาสินี ญาโณทัย เหลนของหมอหวานยังคงตระหนักและเห็นคุณค่า ด้วยมุ่งหวังให้คนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในการทำยาสมุนไพรไทยให้ยังคงอยู่มีลมหายใจอยู่ต่อไป เราสั่งยาหอมตามออร์เดอร์ของญาติผู้ใหญ่แล้ว   ยังไม่ลืมสั่งยาหอมตำรับอินทรโอสถเพราะศึกษาอาการทางกายของตัวเองมาแล้วว่าเหมาะกับ                                                      ยาหอมสูตรอินทรโอสถ ด้วยความที่ค่อนข้าง เหนื่อยง่าย และอ่อนเพลียสืบเนื่องมาจากนอนน้อย แถมยังสั่งลูกอมชื่นจิตต์ รสหอมชื่นใจในซองกระดาษสีเดียวกับตัวบ้านหมอหวานเป็นของฝากให้เพื่อนคนสนิท กะว่าหากคุ้นลิ้นแล้วจะชักชวนให้เข้าแก๊งยาหอมด้วยกันสักหน่อย

โดย Sopida Rodsom

โพสต์

ชื่อ Mowaan
ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่ 9
ถนนบำรุงเมือง
กรุงเทพฯ

เปิดบริการ 09:00-17:00
Static map showing venue location
LiveReviews|0
1 person listening