3 Short Films by Arvin Belarmino

Things to do, งานภาพยนตร์
Kyel

ภาพยนตร์สั้น 3 เรื่องของผู้กำกับชาวฟิลิปปินส์ Arvin Belarmino ความยาวทั้งหมด 60 นาที ประกอบด้วย El Pablo (14 นาที) บอกเล่าเรื่องราวความเหลื่อมล้ำของชนชั้น Suarez (20 นาที) บอกเล่าเรื่องราวของบาทหลวงที่พบเบาะแสของฆาตกร และ Kyel (18 นาที) ติดตามเรื่องของผู้ชายที่ต้องเผชิยหน้ากับปัญหาที่เขาพยายามหลบหนี