The Shape of Colour

Art ฟรี
The Shape of Colour
Karma

นิทรรศการเดี่ยวของ Karma Sirikoga จัดแสดงงานของศิลปินที่ทำในช่วงระหว่าง 3 ปีของการทดลองศิลปะแบบ abstract-surrealism ที่มีทั้งภาพวาดสีสันฉูดฉาด ภาพวาด ประติมากรรมแบบแขวนผนัง ภาพเขียนผนัง ศิลปะแบบดิจิตอลที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากร่างกายผู้หญิง ดนตรี รูปร่างของสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และโครงสร้างเมืองแบบเรขาคณิต

โดย Suthima Thongmark

โพสต์

LiveReviews|0
1 person listening