วัดกัลยาณมิตร

Attractions, สิ่งก่อสร้างทางศาสนา ธนบุรี
Wat Kalayanamitr
1/5
Sereechai Puttes/Time Out Bangkok
Wat Kalayanamitr
2/5
Sereechai Puttes/Time Out Bangkok
Wat Kalayanamitr
3/5
Sereechai Puttes/Time Out Bangkok
Wat Kalayanamitr
4/5
Sereechai Puttes/Time Out Bangkok
Wat Kalayanamitr
5/5
Sereechai Puttes/Time Out Bangkok

วัดเก่าแก่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งถูกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยมีพระประธานของวัดคือหลวงพ่อโต หรือที่ชาวไทยเชื้อสายจีนนับถือกันในนาม ซำปอกง ชาวพุทธนิยมแวะมาสักการบูชาเพื่อขอพรให้เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย และขอให้มีมิตรสหายและเพื่อนที่ดี โดยรัชกาลที่ 3 โปรดให้สร้างหลวงพ่อโตขึ้นด้วยพระประสงค์ให้มีพระขนาดใหญ่ริมแม่น้ำ เช่นเดียวกับวัดพนัญเชิง สมัยกรุงศรีอยุธยา

โพสต์

ชื่อ วัดกัลยาณมิตร
ที่อยู่ 371 Soi Arun Amarin 6
Bangkok

เปิดบริการ ทุกวัน 8:00-16:00
Static map showing venue location
LiveReviews|0
0 people listening