วัดสุทัศน์

Attractions, สิ่งก่อสร้างทางศาสนา รัตนโกสินทร์
4 จาก 5 ดาว
Wat Suthat 01
1/10
Wat Suthat 02
2/10
Wat Suthat 03
3/10
Wat Sutha 04
4/10
Wat Sutha 05
5/10
Wat Suthat 06
6/10
 Wat Sutha 07
7/10
Wat Suthat 08
8/10
Wat Suthat 09
9/10
Wat Suthat 10
10/10
ไม่ไกลจากเสาชิงช้ามากนัก วัดสุทัศนเทพวราราม คือที่คนไทยเรียกกันสั้นๆ ว่าวัดสุทัศน์ เป็นที่ประดิษฐานของพระศรีศากยมุนี พระพุทธรูปหล่อขนาดใหญ่ที่สุดจากสมัยสุโขทัย โดยวัดสุทัศน์เริ่มก่อสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 ในปีพ.ศ. 2350 และใช้เวลาสร้างนานถึง 3 รัชกาล

โดย Sopida Rodsom

โพสต์

ชื่อ วัดสุทัศน์
ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่ 146
ถนน บำรุงเมือง
กรุงเทพฯ
10200
เปิดบริการ ทุกวัน 08:30-21:00
Static map showing venue location
LiveReviews|0
1 person listening