วัดโพธิ์

Attractions, สิ่งก่อสร้างทางศาสนา รัตนโกสินทร์
5 จาก 5 ดาว
Wat Pho 01
1/5
Sereechai Puttes
Wat Pho 02
2/5
Sereechai Puttes
Wat Pho 03
3/5
Sereechai Puttes
Wat Pho 04
4/5
Sereechai Puttes
Wat Pho 05
5/5
Sereechai Puttes
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพธิ์ คือพระอารามหลวงชั้นเอก และเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 1 นอกเหนือจะเป็นวัดที่มีเจดีย์มากที่สุดในประเทศไทยกว่า 99 องค์ และพระพุทธไสยาสหรือพระนอนแล้ว วัดโพธิ์ยังถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย เพราะมีจารึกศาสตร์วิชาต่างๆ อีกด้วย
 

โดย Sopida Rodsom

โพสต์

ชื่อ วัดโพธิ์
ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่ 2
2 ถนน สนามไชย
กรุงเทพฯ

เปิดบริการ ทุกวัน 08:30-18:00
Static map showing venue location