วัดโพธิ์

Attractions, สิ่งก่อสร้างทางศาสนา รัตนโกสินทร์
ขวัญใจนักวิจารณ์
5 จาก 5 ดาว
Wat Pho 01
1/5
Sereechai Puttes/Time Out Bangkok
Wat Pho 02
2/5
Sereechai Puttes
Wat Pho 03
3/5
Sereechai Puttes
Wat Pho 04
4/5
Sereechai Puttes
Wat Pho 05
5/5
Sereechai Puttes

Time Out พูดว่า

5 จาก 5 ดาว
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพธิ์ คือพระอารามหลวงชั้นเอก และเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 1 นอกเหนือจะเป็นวัดที่มีเจดีย์มากที่สุดในประเทศไทยกว่า 99 องค์ และพระพุทธไสยาสหรือพระนอนแล้ว วัดโพธิ์ยังถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย เพราะมีจารึกศาสตร์วิชาต่างๆ อีกด้วย
 

โดย Sopida Rodsom

โพสต์

รายละเอียด

ที่อยู่ 2
2 ถนน สนามไชย
กรุงเทพฯ

ข้อมูลติดต่อ
เปิดบริการ ทุกวัน 08:30-18:00
เรื่องน่าสนใจอื่นๆ ที่คุณน่าจะชอบ
    บทความล่าสุด