หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

Attractions, ห้องสมุดและมูลนิธิ รัตนโกสินทร์
4 จาก 5 ดาว
Bangkok City Library
1/5
Bangkok City Library
2/5
Sereechai Puttes
Bangkok City Library
3/5
Sereechai Puttes
Bangkok City Library
4/5
Sereechai Puttes
Bangkok City Library
5/5
Sereechai Puttes

Time Out พูดว่า

4 จาก 5 ดาว

ในปี 2556 กรุงเทพฯ ได้รับเลือกให้เป็นเมืองหลวงหนังสือของโลกโดยองค์การ UNESCO กรุงเทพมหานครจึงได้เกิดความคิดริเริ่มที่จะสร้างวัฒนธรรมการอ่านให้กับชาวกรุงเทพฯ และหนึ่งในนโยบายสนับสนุนให้คนไทยรักการอ่านก็คือ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) ที่มีมูลค่ากว่า 296 ล้านบาท บนถนนราชดำเนิน

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ในอาคารสถาปัตยกรรมนีโอคลาสสิค ซึ่งเคยเป็นอาคารสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในย่านสี่แยกคอกวัว อาคารสูงสามชั้นมีพื้นที่กว่า 4,950 ตารางเมตร โดยแต่ละชั้นจะมีหนังสือแตกต่างกันไป ไล่ตั้งแต่ชั้นแรกที่เป็นพื้นที่วางหนังสือ นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ใหม่ๆ รวมไปถึงห้องฉายภาพยนตร์จำนวน 30 ที่นั่ง ร้านกาแฟ และส่วนบริการนักท่องเทียว ส่วนชั้นลอยจะเป็นส่วนของหนังสือ และสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก และมุมสบายๆ สำหรับครอบครัวให้ทั้งคุณพ่อคุณแม่และลูกๆ มาสนุกกับหนังสือเล่มโปรด ชั้นสองจะมีทั้งหนังสือภาษาต่างประเทศ พื้นที่จัดงาน และห้องอ่านหนังสือ ส่วนชั้นบนสุดจะเป็นหอเกียรติยศผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หอเกียรติยศนักประพันธ์ และกวีแห่งชาติ รวมไปถึงการจัดแสดงหนังสือหายากที่ได้รับบริจาคมาจากสถานฑูตต่างๆ

ในตอนนี้ หอสมุดแห่งนี้มีหนังสือกว่า 40,000 เล่ม ภายใต้ระบบการจัดหมวดหมู่แบบดิวอี้ รวมถึง e-books อีกจำนวนมากที่สามารถอ่านได้จากคอมพิวเตอร์ของหอสมุดฯ รวมไปถึงฟรี WiFi อีกด้วย

ช่วง soft opening นี้ หอสมุดฯ จะเปิดให้บริการในวันอังคาร-วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08:00-24:00 น. และในวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09:00-20:00 น. ส่วนการเปิดบริการแบบ 24 ชั่วโมงจะเริ่มต้นให้บริการภายในปีนี้ หอสมุดแห่งนี้ไม่มีค่าเข้า แต่ถ้าคุณอยากสมัครสมาชิกก็จะต้องเสียเป็นรายปี ปีละแค่ 25 บาทสำหรับผู้ใหญ่ และ 5-15 บาทสำหรับเด็ก (ต้องใช้บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านเป็นหลักฐานในการสมัคร) แต่ขอกระซิบบอกก่อนนะว่าที่นี่ไม่มีที่จอดรถ

โดย Gail Piyanan

โพสต์

รายละเอียด

ที่อยู่ 39
ถนนราชดำเนินกลาง
กรุงเทพฯ

เปิดบริการ อ-ส 08:00-24:00; อา 09:00-20:00

ผู้ใช้พูดว่า