เทวสถาน และ เสาชิงช้า

Attractions, สิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์ รัตนโกสินทร์
3 จาก 5 ดาว
 the Giant Swing (Sao Ching Cha) 01
1/8
sereechai puttes
 the Giant Swing (Sao Ching Cha) 02
2/8
the Giant Swing 03
3/8
 the Giant Swing 04
4/8
sereechai puttes
Devasathan 05
5/8
sereechai puttes
Devasathan 06
6/8
Devasathan 07
7/8
Devasathan 08
8/8
sereechai puttes
แต่เดิมนั้นเสาชิงช้าถูกสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2327 บริเวณหน้าเทวสถาน โบสถ์พราหมณ์ สำหรับทำพิธีโล้ชิงช้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพิธีตรียัมปวาย เพื่อสักการะพระอิศวร เนื่องจากพิธีนี้มีความอันตรายเป็นอย่างมากจึงถูกยกเลิกไปในสมัยรัชกาลที่ 7 โดยเสาชิงช้าในปัจจุบันคือเสาใหม่ที่ได้รับการปฏิสังขรณ์ในปีพ.ศ. 2549 ที่เกิดการผุกร่อนจากน้ำฝน
 

โดย Sopida Rodsom

โพสต์

ชื่อ เทวสถาน และ เสาชิงช้า
ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่ 268
268
ถนน ดินสอ
กรุงเทพฯ
10200
Static map showing venue location
LiveReviews|0
1 person listening