โบสถ์ซางตาครู้ส (วัดกุฎีจีน)

Attractions, สิ่งก่อสร้างทางศาสนา ธนบุรี
Church of Santa Cruz
1/5
Sereechai Puttes/Time Out Bangkok
Church of Santa Cruz
2/5
Nathawuth Khamklee/Time Out Bangkok
Church of Santa Cruz
3/5
Nathawuth Khamklee/Time Out Bangkok
Church of Santa Cruz
4/5
Nathawuth Khamklee/Time Out Bangkok
Church of Santa Cruz
5/5
Nathawuth Khamklee/Time Out Bangkok

โบสถ์คาธอลิกเก่าแก่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2313 โดยแต่เดิมนั้นก่อสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง จนกระทั่งโบสถ์ไม้เสียหายจากเพลิงไหม้ในปี พ.ศ. 2459 จึงได้รับการบูรณะใหม่เป็นโครงสร้างปูน วังซางตาครู้สมีความโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบเรอเนสซองส์ผสมนีโอคลาสสิก และยอดโดมสีแดงเด่นเป็นสง่าที่มีรูปร่างคล้ายคลึงกับโดมของมหาวิหารฟลอเรนซ์ เห็นได้อย่างชัดเจนแม้ว่าจะอยู่อีกฟากของแม่น้ำเจ้าพระยา

โดย Sopida Rodsom

โพสต์

ชื่อ โบสถ์ซางตาครู้ส (วัดกุฎีจีน)
ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่ 112 Thesaban 1 Road
Bangkok

เปิดบริการ ทุกวัน 5:00-7:00, 17:00-19:30
Static map showing venue location
LiveReviews|0
1 person listening