พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก

Museums สุรวงศ์
bangkokian museum
1/4
bangkokian museum
2/4
bangkokian museum
3/4
bangkokian museum
4/4

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้บอกเล่าเรื่องราวและวิถีชีวิตของชาวบางกอกตั้งแต่ปี 2480-2500 ผ่านนิทรรศการจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ เฟอร์นิเจอร์ และงานฝีมือต่างๆ

โพสต์

ชื่อ พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก
ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่ 273 ซอยเจริญกรุง 43
กรุงเทพฯ

เปิดบริการ พ-อา 10:00-16:00
Static map showing venue location