พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

Museums, แฟชั่น และ เครื่องแต่งกาย รัตนโกสินทร์
4 จาก 5 ดาว
Queen Sirikit Museum of Textiles 01
1/7
Queen Sirikit Museum of Textiles 02
2/7
Queen Sirikit Museum of Textiles 03
3/7
Queen Sirikit Museum of Textiles 04
4/7
Queen Sirikit Museum of Textiles 05
5/7
Queen Sirikit Museum of Textiles 06
6/7
Queen Sirikit Museum of Textiles 07
7/7

แหล่งรวมความรู้ผ้าไทยและประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกายจากอดีตถึงปัจจุบัน

พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ คือเรื่องรวมความรู้เกี่ยวกับผ้าไทย รวมไปถึงประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์มาจนถึงปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ตั้งอยู่ ณ หอรัษฎากรพิพัฒน์ ในพระบรมมหาราชวัง โดยภายในพิพิธภัณฑ์จะมีห้องจัดแสดงทั้งหมด 4 ห้อง โดยมีทั้งการจัดแสดงฉลองพระองค์ชุดสากลผ้าไทย ฉลองพระองค์ชุดไทยที่เป็นต้นแบบชุดประจำชาติไทยในปัจจุบัน รวมไปถึงเรื่องราวและจุดกำเนิดของศูนย์ศิลปาชีพบางไทร เพื่อให้เป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับผ้าไทย และเป็นศูนย์กลางการเก็บรักษาผ้า และงานหัตศิลป์อื่นๆ อีกด้วย

โดย Sopida Rodsom

โพสต์

ชื่อ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่ หอรัษฎากรพิพัฒน์
พระบรมมหาราชวัง
เขต พระนคร
กรุงเทพฯ
10200
เปิดบริการ ทุกวัน 9:00-16:30
การเดินทาง เรือด่วนเจ้าพระยาลงท่าช้าง
Static map showing venue location
LiveReviews|0
1 person listening