ของขวัญแห่งมิตรภาพ (Great and Good Friends)

Things to do
ขวัญใจนักวิจารณ์
Great and Good Friends: Historic Gifts between the Kingdom of Thailand and the United States of America
Embassy of the United States of America in Bangkok

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 200 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา สถานทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทยจัดนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพ เพื่อจัดแสดงของวัญและจดหมาย 79 ชิ้นที่ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาแลกเปลี่ยนกันระหว่างสองประเทศตลอด 200 ปีที่ผ่านมา

ความพิเศษของนิทรรศการนี้คือของขวัญทั้งหมดไม่เคยนำมาจัดแสดงที่เมืองไทย โดยหยิบยืมมาจากหลากหลายสถาบัน เช่น หอจดหมายเหตุสหรัฐอเมริกา หอสมุดของประธานาธิบดีท่านต่างๆ หอสมุดรัฐสภา สถาบันสมิธโซเนียน ในประเทศสหรัฐอเมริกา และสถาบันพระปกเกล้า พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กรมศิลปากร และหอภาพยนตร์ในประเทศไทย  

ชมภาพของขวัญในนิทรรศการเพิ่มเติมได้ ที่นี่

โพสต์

LiveReviews|0
1 person listening