วังสระปทุม

Things to do, นิทรรศการ
ขวัญใจนักวิจารณ์
sra pathum

วังสระปทุมที่เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ได้เปิดให้เข้าชมอีกครั้งในปีนี้ พระตำหนักใหญ่หรือพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าจะเป็นส่วนจัดแสดงชีวิตประจำวันของเชื้อพระวงศ์ ถัดมาเป็นห้องจัดเลี้ยงที่มีโต๊ะสไตล์โคโลเนียลตั้งอยู่กลางห้องและห้องรับรองที่ถูกตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์สุดหรูจากฝรั่งเศส ส่วนของชั้น 2 จะเป็นห้องบรรทมที่มีส่วนของเฉลียง ซึ่งตรงนี้สำคัญก็คือ เป็นส่วนพิธีของงานพระบรมราชอภิเษกสมรสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วังสระปทุมในปัจจุบันเป็นที่ประทับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สามารถโทรสอบถามรายละเอียดและสำรองไ้ด้ที่ 0 2252 1965-7 (ต่อ 230)

โดย Gail Piyanan

โพสต์

LiveReviews|0
1 person listening