Co/exist

Things to do, การแสดง
Co/exist by Full fat Theatre
Co/exist by Full fat Theatre

ละครโดย นพพันธ์ บุญใหญ่ เรื่อง Co/exist เป็นเรื่องราว 3 เรื่องแสดงโดย 6 นักแสดง คือ ภัทรสุดา อนุมานราชธน, ศศิธร พานิชนก, กฤษณะ พันธุ์เพ็ง, ปุณิกา หรั่งฉายา, ปีเตอร์ ไนท์ และนพพันธ์ บุญใหญ่ ที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการมีอยู่และชีวิต และตั้งคำถามว่า เราให้คุณค่าต่อสิ่งรอบตัวของเราแค่ไหน

สอบถามเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่ง โทร 08 1852 1641

โดย Suthima Thongmark

โพสต์

LiveReviews|0
1 person listening