No Gravity

Things to do, นิทรรศการ
No Gravity
Mr.Thanomsak Suwanasri

2 ศิลปินชาวไทย ธีรทัต นำแก้ว และธนกร ศิริรักษ์ กับนิทรรศการศิลปะในคอนเซ็ปต์เรื่องโลกเหนือจริงและมายาคติผ่านภาพสีน้ำมัน

โดย Suthima Thongmark

LiveReviews|0
1 person listening