Erwin Wurm: The Philosophy of Instructions

Things to do, Exhibitions
Erwin Wurm: The Philosophy of Instructions
ศิลปิน Erwin Wurm (แอร์วิน วูร์ม) ผู้โด่งดังจากการตีแผ่ปัญหาในสังคมผ่านงานศิลปะ นำนิทรรศการของเขามาเปิดการแสดงที่กรุงเทพฯ เป็นครั้งแรก ในชื่อว่า ปรัชญา ประ-ติ-บัติ ในงานมีภาพถ่าย ภาพปริ้นท์ วิดีโอ และงานศิลปะปฏิสัมพันธ์
LiveReviews|0
1 person listening