Denma Godawenna

Theatre, Drama

Directed by Gayan Kanishka Rajapaksha, Denma Godawenna is a comical drama featuring Jagath Chamila, Jagath Manuwarana, Sarath Karunarathne, Thilanka Gamage.