โครงการสร้างสรรค์

Art ฟรี
Preecha Thaothong
Preecha Thaothong

นิทรรศการจัดแสดงผลงาน ธรรมะ ธรรมชาติ ธรรมศิลป์ และ ๒๓ วิธีทรงงาน ของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) โดยโครงการสร้างสรรค์ ๘๙/๗๐/๔๔๔๗+=๙→๑๐ ที่เป็นการตีความ 23 วิธีทรงงานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผ่านผลงานศิลปะกว่า 100 ชิ้น ในนิทรรศการแบ่งเป็น 4 ช่วงคือ ช่วงที่ 1 คือการขึ้นครองราชย์ ช่วงที่ 2 เป็นช่วงเสด็จพระราชดำเนินทั่วแผ่นดินไทยในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข ช่วงที่ 3 เป็นช่วงประมวลการแก้ไขปัญหาออกมาเป็นศาสตร์แห่งพระราชา และ ช่วงที่ 4 คือช่วงประจักษ์ถึงความทุ่มเทในการทรงงานเพื่อพสกนิกรออกมาเป็นโครงการต่างๆ กว่า 4447 โครงการ

นิทรรศการนี้เป็นงานแรกที่ไม่มีสปอนเซอร์ แต่จะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปบริจาคเงินในการจัดนิทรรศการผ่านการ Crowdfunding โดยโอนเงินไปที่บัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาพหลโยธิน 40 ชื่อบัญชี "นิทรรศการพระราชกรณียกิจ ร.9 - 89/70/ 4447+= 9 เพื่อการกุศล โดย วช. "เลขที่บัญชี 9864093177” รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้สภากาชาดไทย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

โดย Time Out Bangkok staff writer

โพสต์

LiveReviews|0
1 person listening