ฟิล์มกระจก: เรื่องราวเหนือกาลเวลา

 • Art, ภาพถ่าย
 1. Glass Plate Negatives: Stories That Transcend Time
  fyibangkok
 2. Glass Plate Negatives: Stories That Transcend Time
  fyibangkokThe construction of the railway system
 3. Glass Plate Negatives: Stories That Transcend Time
  fyibangkok
 4. Glass Plate Negatives: Stories That Transcend Time
  fyibangkok
การโฆษณา

Time Out พูดว่า

เดินทางย้อนเวลากลับไปสัมผัสวิถีชีวิตของชาวสยามในสมัยรัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 7

นิทรรศการที่จะพาเราเดินทางย้อนเวลากลับไปสัมผัสวิถีชีวิตของชาวสยามในสมัยรัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 7 ไปดูความเปลี่ยนแปลงในช่วงที่สยามค่อยๆ เคลื่อนเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการประสมประสานทางวัฒนธรรม ‘ตะวันออกบรรจบตะวันตก’ อันเป็นเอกลักษณ์

เรื่องราวในนิทรรศการถูกถ่ายทอดออกมาเป็น 4 ส่วน เริ่มจาก ปฐมบรรพ การเสด็จประพาสหัวเมืองของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว’ ที่จะพาเราร่วมเดินทางไปในการเสด็จประพาสหัวเมืองของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์ ชมภาพถ่ายฟิล์มกระจกที่สะท้อนความรู้สึกสงบเรียบง่ายของชีวิตประจำวัน ความรู้สึกฉงนสงสัยและความสนุกสนานเมื่อได้เห็นวัฒนธรรมและเรื่องราวแปลกใหม่

ส่วนที่ 2 ‘ทุติยบรรพ สยามอันสุขสงบในรอยต่อของกาลเวลา’ ถ่ายทอดบรรยากาศแห่งความสุขสงบเรียบง่ายเมื่อได้เห็นภาพวิถีชีวิตของผู้คนในกรุงเทพฯ ที่ดำเนินไปตามครรลองอย่างเนิบช้า ภาพของเด็กๆ ที่เล่นกันอย่างสนุกสนาน ภาพของพระภิกษุในวัดที่สร้างขึ้นในปลายสมัยอยุธยาถึงต้นรัตนโกสินทร์ รวมทั้งกิจวัตรประจำวันของผู้คนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

‘ตติยบรรพ ตะวันออกบรรจบตะวันตก’ เรื่องราวในส่วนที่ 3 จะรวมภาพชุดที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมตะวันตกที่เริ่มมีบทบาทต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวสยามมากขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งในแง่ของศิลปะและสถาปัตยกรรม

และส่วนที่ 4 ‘จตุตถบรรพ เร่งรุดไปข้างหน้า’ ที่ว่าด้วยเรื่องของความทันสมัยของสยามประเทศหลังรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีตะวันตกเข้ามา มีการนำเข้าวัสดุและวิทยาการจากตะวันตกเพื่อใช้ในการสร้างทางรถไฟให้เป็นโครงข่ายเดียวกันในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโตทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการพัฒนาขนาดใหญ่ที่ขยายออกจากพระนคร

Suriyan Panomai
เขียนโดย
Suriyan Panomai

รายละเอียด

เว็บไซต์
www.bacc.or.th/event/2626.html
ที่อยู่
ราคา
เข้าชมฟรี
เปิดบริการ
10:00
การโฆษณา
เรื่องน่าสนใจอื่นๆ ที่คุณน่าจะชอบ