วัดเทพธิดารามวรวิหาร

Attractions, สิ่งก่อสร้างทางศาสนา รัตนโกสินทร์
Wat Thepthidaram 01
1/2
Roparat Sukapirom
Wat Thepthidaram 02
2/2
Roparat Sukapirom

วัดเทพธิดารามวรวิหาร เป็นอีกหนึ่งอันซีนกรุงเทพฯ กับรูปปั้นภิกษุณีหลากหลายอิริยาบถในพระวิหาร และตุ๊กตาอับเฉาประดับรอบอุโบสถที่มีเฉพาะตุ๊กตาผู้หญิงเท่านั้น ที่น้อยคนจะรู้คือวัดนี้เป็นสถานที่จำพรรษาของสุนทรภู่ และก็ยังเก็บข้าวของเครื่องใช้ของท่านไว้ทุกชิ้น

โดย Saranyu Nokkaew

โพสต์

ชื่อ วัดเทพธิดารามวรวิหาร
ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่ 70
ถนนมหาไชย
กรุงเทพฯ

Static map showing venue location
LiveReviews|0
0 people listening