ศาลเจ้าเกียนอันเกง

Attractions, สิ่งก่อสร้างทางศาสนา ธนบุรี
Kuan An Keng Shrine
1/4
Sereechai Puttes/Time Out Bangkok
Kuan An Keng Shrine
2/4
Sereechai Puttes/Time Out Bangkok
Kuan An Keng Shrine
3/4
Sereechai Puttes/Time Out Bangkok
Kuan An Keng Shrine
4/4
Sereechai Puttes/Time Out Bangkok

ศาลเจ้าเก่าแก่ของชุมชนกุฎีจีน ถือเป็นหนึ่งในศาลเจ้าหินยานที่เก่าแก่ที่สุดของฝั่งธนบุรี โดยศาลเจ้าเกียนอันเกงนับเป็นศาลเจ้าที่มีไม้แกะสลัก และภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ประณีตสวยงามและสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง กระทั่งได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ในปี พ.ศ. 2551 ศาลเจ้าแห่งนี้มีเจ้าแม่กวนอิมเป็นพระประธาน และยังมีช่องเปิดระบายอากาศตรงกลางตามแบบฉบับศาลเจ้าแบบดั้งเดิม

โดย Sopida Rodsom

โพสต์

ชื่อ ศาลเจ้าเกียนอันเกง
ที่อยู่ Arun Amarin Road
Bangkok

เปิดบริการ ทุกวัน 7:30-17:00
Static map showing venue location
LiveReviews|0
1 person listening