พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

Museums, ประวัติศาสตร์ รัตนโกสินทร์
4 จาก 5 ดาว
Bangkok National Museum
1/4
Bangkok National Museum
2/4
Bangkok National Museum
3/4
Bangkok National Museum
4/4

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งแรกและใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ตั้งอยู่ในบริเวณพระราชวังบวรสถานมงคล จัดแสดงศิลปวัตถุประเมินค่ามิได้จากทั่วประเทศ

โดย Time Out Bangkok staff

โพสต์

ชื่อ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
ที่อยู่ พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)
ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพฯ

Static map showing venue location
LiveReviews|0
1 person listening