พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้

Museums ดุสิต
3 จาก 5 ดาว
The Museum of Floral Culture
http://www.floralmuseum.com
คุณกุล อินทกุล ศิลปินนักจัดดอกไม้ระดับนานาชาติ ได้เปลี่ยนให้บ้านเก่าแก่กลายเป็นพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ ซึ่งเราจะได้เห็นทุกอย่างเกี่ยวกับดอกไม้ ตั้งแต่รูปถ่ายภาพการจัดดอกไม้ในวัฒนธรรมต่างๆ จนถึงการจัดดอกไม้ญี่ปุ่นโบราณที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน

โดย Suthima Thongmark

โพสต์

ชื่อ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้
ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่ 315
สามเซน
กรุงเทพฯ

เปิดบริการ 10:00-18:00
Static map showing venue location
LiveReviews|0
2 people listening