หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

0 รักสิ่งนี้
บันทึกข้อมูล

พิพิธภัณฑ์โมเดิร์นอาร์ตที่จัดแสดงงานศิลปะของทั้งศิลปืนไทยและศิลปินต่างชาติ

โพสต์

ชื่อ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่ 939 ถนน พระราม 1
กรุงเทพฯ

เปิดบริการ อ-อา 10.00-21.00