ข่าว / ชีวิตในเมือง

ส่องสีลมโฉมใหม่ภายใต้โครงการ City Lab Silom ห้องทดลองบนพื้นที่สาธารณะเพื่อคนเมือง

city lab silom
สำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม.

นี่คือภาพทางเท้า ถนน และป้ายรถเมล์บริเวณถนนสีลม ที่เปลี่ยนไปจากเดิมจนจำไม่ได้ ซึ่งเป็นผลงานที่ กทม. จับมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านสีลม ผ่านกระบวนการทดลองห้องปฏิบัติการเมืองและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน หรือ City Lab Silom โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มผู้ประกอบการย่านสีลม และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

city lab silom

 

 

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม.

 

 

city lab silom

 

City Lab Silom มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งห้องทดลองบนทางเท้าเป็นเวลา 1 เดือน โดยการออกแบบพื้นที่สาธารณะชั่วคราว เพื่อประเมินผลและรับฟังความเห็นของประชาชนถึงทิศทางการพัฒนาย่านสีลม แล้วเก็บข้อมูลเพื่อนำไปสู่การออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาย่านสีลมในอนาคต

สำหรับพื้นที่ที่จะเป็นห้องทดลอง มี 6 จุด ได้แก่

📍ทางเท้าหน้าอาคารธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
📍ทางเท้าหน้าอาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์
📍ทางเท้าหน้าอาคารซี.พี.ทาวเวอร์
📍ทางข้ามหน้าโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนและอาคารอาคเนย์ประกันภัย
📍ทางเท้าและป้ายรถประจำทางหน้าโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
📍BTS ศาลาแดง (หน้าอาคารธนิยะพลาซา)

city lab silom

 

 

city lab silom

 

 

ภาพ: สำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม.

Advertising
Advertising