Lockdown
Tanisorn Vongsuntorn / Time Out BangkokLockdown

คลายล็อกดาวน์ 1 ก.ย. นั่งร้านอาหารได้ ห้าง สวนธารณะเปิดได้ แต่ยังไม่ยกเลิกเคอร์ฟิว

Suriyan Panomai
เขียนโดย
Suriyan Panomai
การโฆษณา

ถึงเวลานับถอยหลังสิ้นสุดการล็อกดาวน์กันสักที หลังจากที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ เห็นชอบมาตรการผ่อนคลายล็อกดาวน์จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) 29 จังหวัด รวมกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยอนุญาตให้ธุรกิจและสถานที่บางประเภทกลับมาเปิดให้บริการได้ ตามรายละเอียดดังนี้

การเดินทางข้ามจังหวัด

 • เดินทางเมื่อมีเหตุจำเป็นเท่านั้น
 • ผู้ที่มีประวัติเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือผู้ติดเชื้อให้เดินทางตามโครงการรับคนกลับบ้าน/รับผู้ป่วยกลับภูมิลำเนาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้เดินทางเอง

ระบบขนส่งสาธารณะ

 • จำกัดจำนวนผู้โดยสารไม่เกิน 75 %
 • สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ห้ามกินอาหาร
 • รถโดยสารหรือรถตู้ทางไกลควรแวะพักทุก 2- 3 ชั่วโมง เพื่อระบายอากาศ

ร้านอาหาร

 • ร้านนอกอาคารหรือในอาคารแต่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ อากาศถ่ายเทดี ให้นั่งกินที่ร้านได้ 75 %
 • ร้านที่มีเครื่องปรับอากาศ ให้นั่งกินที่ร้านได้ 50 %
 • เปิดได้ไม่เกิน 20.00 น. 
 • งดจำหน่ายและดื่มสุราในร้าน

ห้างสรรพสินค้า

อนุญาตให้เปิดได้บางส่วน ไม่เกิน 20:00 น. แบบมีเงื่อนไข ได้แก่

 • ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม เปิดได้เฉพาะตัดผมไม่เกิน 1 ชั่วโมง
 • ร้านนวด เปิดได้เฉพาะนวดเท้า
 • คลินิกเสริมความงาม เปิดจำหน่ายสินค้าเท่านั้น
 • ร้านอาหาร เปิดได้ตามเงื่อนไขของร้านที่มีเครื่องปรับอากาศ

ร้านตัดผม เสริมสวย ร้านนวด สถานเสริมความงาม

 • เปิดบริการได้ ยกเว้นร้านนวดเปิดได้เฉพาะนวดเท้า

สนามกีฬา/สนามแข่งกีฬา

 • สามารถเปิดใช้สนามกีฬาและสวนสาธารณะประเภทกลางแจ้งหรือสนามกีฬาในร่มที่อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีระบบปรับอากาศ
 • สามารถเปิดใช้สนามกีฬาทุกประเภทสำหรับการฝึกซ้อมของนักกีฬาทีมชาติไทย แบบไม่มีผู้ชม โดยแจ้งให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มใช้

ธุรกิจและสถานที่ประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ ยังให้ปิดต่อไป และยังคงห้ามออกนอกเคหะสถาน (เคอร์ฟิว) ตั้งแต่เวลา 21:00 น.- 04:00 น. ของวันรุ่งขึ้น ส่วนมาตรการ Work From Home จะยังคงใช้ต่อไปอย่างน้อย 14 วัน เริ่มมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

แชร์เนื้อหา

บทความล่าสุด

  การโฆษณา