Bangkok Pride Parade 2023
Photo: Top KoaysomboonBangkok Pride Parade 2023

ชมภาพ Bangkok Pride Parade 2023 ฝูงชนนับหมื่นร่วมเดินบนถนนพระราม 1 เพื่อสนับสนุนความหลากหลายและเท่าเทียม

เป็นอีกไพรด์พาเหรดที่น่าจดจำ

Suriyan Panomai
เขียนโดย
Suriyan Panomai
Contributors
Time Out Bangkok photographers
การโฆษณา

บรรยากาศการฉลอง Pride Month ที่กรุงเทพฯ ปีนี้ เป็นไปอย่างคึกคักและถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้เรื่องความหลากหลายและความเท่าเทียมทางเพศให้กับสังคม โดยเฉพาะเมื่อมีพรรคการเมืองเข้ามาร่วมขับเคลื่อนและสร้างการเปลี่ยนแปลงในแง่กฎหมายซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนความเท่าเทียมและการยอมรับความหลากหลายในสังคมได้ดีที่สุด

Bangkok Pride 2023 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Beyond Gender เรียกร้องการแก้ปัญหาในหลายมิติที่จะทำให้ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน ครอบคลุมความหลากหลายมากขึ้น เน้น 4 ประเด็นสำคัญคือ การรับรองเพศสภาพ (Gender Recognition), สมรสเท่าเทียม (Marriage Equality) สิทธิของ Sex Workers (Sex Work Rights) และ สวัสดิการถ้วนหน้าสำหรับ LGBTQ+ (Equal Right to Health)

ปีนี้ย้ายจากย่านสีลมมาจัดย่านใจกลางเมืองอย่างสยามโดยเริ่มเคลื่อนขบวนจากหน้าหอศิลป์ กรุงเทพฯ แยกปทุมวัน และไปสิ้นสุดที่หน้าเซ็นทรัลเวิลด์ แยกราชประสงค์ (ถนนพระราม 1) รวมระยะทาง 1.5 กิโลเมตร แบ่งเป็น 6 ขบวน 6 สี ตามสีในธงไพรด์เพื่อขับเคลื่อนความเท่าเทียมในประเด็นต่างๆ เช่น การรับรองอัตลักษณ์ทางเพศ การรับรองสิทธิการก่อตั้งครอบครัวในกฎหมายสมรสเท่าเทียม การเข้าถึงการบริการทางการแพทย์สำหรับทุกเพศ สวัสดิการการยืนยันเพศสำหรับบุคคลข้ามเพศ เสรีภาพในการแสวงหาความสงบสุขทางจิตวิญญาณ การเปิดกว้างทางศาสนาสำหรับทุกเพศ ฯลฯ

มูฟเมนต์สำคัญของ Bangkok Pride 2023 คือการประกาศเป้าหมายใหญ่ในการขอลิขสิทธิ์ในการจัด World Pride ให้ได้ภายในปี ค.ศ. 2028 ถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นนอกจากเรื่องภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศแล้ว ยังจะตามมาด้วยโอกาศทางเศรษฐกิจ ทั้งจากภาคการท่องเที่ยวและการลงทุน แต่เหนือสิ่งอื่นใดองค์ประกอบสำคัญที่ต้องมีคือการเปิดรับจากชุมชน สังคม ภาคธุรกิจ ความพร้อมของ facilities ของเมือง และที่สำคัญที่สุดคือการผ่านกฎหมายที่สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ

นั่นแปลว่างานนี้ไม่ใช่แค่หน้าที่ของผู้จัดงานเท่านั้น แต่นับจากนี้ไปทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือร่วมใจกันเพื่อสร้างสังคมที่เท่าเทียมสำหรับทุกคนจริงๆ

Bangkok Pride Parade 2023
Photo: Tanisorn VongsoontornBangkok Pride Parade 2023
Bangkok Pride Parade 2023
Photo: Tanisorn VongsoontornBangkok Pride Parade 2023
Bangkok Pride Parade 2023
Photo: Tanisorn VongsoontornBangkok Pride Parade 2023
Bangkok Pride Parade 2023
Photo: Tanisorn VongsoontornBangkok Pride Parade 2023
Bangkok Pride Parade 2023
Photo: Tanisorn VongsoontornBangkok Pride Parade 2023
Bangkok Pride Parade 2023
Photo: Tanisorn VongsoontornBangkok Pride Parade 2023
Bangkok Pride Parade 2023
Photo: Tanisorn VongsoontornBangkok Pride Parade 2023
Bangkok Pride Parade 2023
Photo: Top KoaysomboonBangkok Pride Parade 2023

แชร์เนื้อหา

บทความล่าสุด

    การโฆษณา