กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

เปิดขั้นตอนการใช้บริการ ‘รถฉีดวัคซีนเคลื่อนที่’ ของ กทม.

เริ่มให้บริการวันนี้วันแรก

Suriyan Panomai
เขียนโดย
Suriyan Panomai
การโฆษณา

ในที่สุด ‘รถฉีดวัคซีนเคลื่อนที่’ (BKK Mobile Vaccination Unit: BMV) คันแรกของ กทม. ก็พร้อมออกให้บริการแล้ว หลังจากก่อนหน้านี้ กทม. ได้ร่วมกับภาคเอกชน นำรถเมล์มาดัดแปลงโดยการติดตั้งอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นสำหรับการให้บริการฉีดวัคซีน อาทิ เครื่องวัดความดัน เครื่องวัดอุณหภูมิ ตู้เย็นสำหรับเก็บรักษาวัคซีน อุปกรณ์ปฐมพยาบาล เตียงสนาม เครื่องกระตุ้นหัวใจ พร้อมทีมแพทย์และพยาบาลที่จะนั่งรถไปฉีดวัคซีนให้ถึงที่

รถฉีดวัคซีนเคลื่อนที่
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

วันนี้เป็นวันแรกของการออกให้บริการโดยเริ่มที่ชุมชนใกล้วัดเทพนารี เขตบางพลัด และจะหมุนเวียนไปให้บริการฉีดวัคซีนตามจุดต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน แต่แน่นอนว่าในช่วงแรกนี้ ยังไม่ใช่บริการสำหรับทุกคน แล้วกลุ่มเป้าหมายคือใคร? ข้อดีของรถ BMV และขั้นตอนการใช้บริการมีอะไรบ้าง? เราสรุปมา ดังนี้

ข้อดี

 • สะดวก ไม่ต้องเดินทางไกล
 • ลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19
 • เคลื่อนย้ายจุดฉีดได้รวดเร็ว 

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะแรก

 • ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)
 • ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค
 • ผู้พิการ
 • ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้สะดวก

และจะขยายให้บริการแก่ประชาชนกลุ่มอื่นๆ ต่อไป

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการให้บริการ

สำนักงานเขตและศูนย์บริการสาธารสุขประจำพื้นที่จะร่วมกันสำรวจข้อมูลผู้ที่มีคุณสมบัติตรงกับกลุ่มเป้าหมายของรถ BMV และจะประสานรถ BMV เพื่อนัดหมายการให้บริการในชุมชน โดยในวันรับวัคซีนมีขั้นตอน ดังนี้ 

 • คัดกรองอาการเบื้องต้นและเซ็นยินยอมรับบริการวัคซีน
 • ยืนยันตัวตน (แสดงบัตรประจำตัวประชาชน)
 • รับวัคซีน
 • สังเกตอาการ 30 นาที
 • รับใบนัดเข็ม 2

 

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

แชร์เนื้อหา

บทความล่าสุด

  การโฆษณา