Chadchart Sittipunt
Facebook: ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (Chadchart Sittipunt)

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ : “กรุงเทพฯ เป็นมหานครที่เต็มไปด้วยความหวัง แต่ที่ผ่านมามีหลายๆ เรื่องที่ทำให้เพชรเม็ดนี้ ไม่ได้รับการเจียระไนอย่างเต็มที่ ”

ผมก็อาสามาเป็นผู้นำแห่งความหวังให้ทุกๆ คน

Suriyan Panomai
เขียนโดย
Suriyan Panomai
การโฆษณา

“กรุงเทพฯ เป็นมหานครที่เต็มไปด้วยความหวัง แต่ที่ผ่านมามีหลายๆ เรื่องที่ทำให้เพชรเม็ดนี้ไม่ได้รับการเจียระไนอย่างเต็มที่ ผมก็อาสามาเป็นผู้นำแห่งความหวังให้ทุกๆ คน”

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ กล่าวในการปราศรัยที่วอร์รูมหลังรู้ผลการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. อย่างไม่เป็นทางการเมื่อคืนที่ผ่านมา โดยได้รับคะแนนทั้งหมด 1,386,215 คะแนน จากผู้มาใช้สิทธิ์จำนวน 2,673,696 คน สร้างสถิติใหม่ให้สนามเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ด้วยการเป็นผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ เจ้าของสถิติเดิมคือ มรว.สุขุมพันธ์ บริพัทธ์ ที่เคยได้ไป 1,256,349 คะแนน

นอกจากนี้ยังเป็นผู้สมัครที่มีคะแนนทิ้งห่างจากอันดับ 2 มากที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วย โดยอันดับสองคือ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ได้ไป 254,647 คะแนน หลังจากนี้รอ กกต. ประกาศรับรองผลภายในไม่เกิน 30 วัน

สำหรับนโยบายของชัชชาติมีทั้งหมด 214 นโยบาย แบ่งเป็น 9 ด้าน ครอบคลุมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนกรุเทพฯ ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ความปลอดภัย ความสร้างสรรค์ การเดินทาง สุขภาพ การศึกษา โครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการ

นโยบายเด่นเรื่องการแก้ปัญหารถไฟฟ้าสายสีเขียว คือ จะหารือร่วมกับ รฟม. เพื่อหาทางออกร่วมกันเกี่ยวกับรถไฟฟ้าในการกำกับดูแลทั้งหมดของ กทม. เพื่อให้ประโยชน์สูงสุดอยู่กับประชาชนและเป็นธรรมกับเอกชน เพื่อลดความซ้ำซ้อน ลดค่าแรกเข้าและลดค่าโดยสารลง

รวมทั้งศึกษาสัญญาทุกฉบับ สรุปรายละเอียดของปัญหา เปิดรายละเอียดของสัญญา และหาแนวทางดำเนินการตามกรอบของข้อสัญญา เพื่อให้การดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวนั้นโปร่งใส ถูกต้อง และหาทางลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าให้ได้มากที่สุด

แชร์เนื้อหา

บทความล่าสุด

    การโฆษณา