FamilyMart
FamilyMart

FamilyMart จำกัดรับลูกค้าเข้าร้านครั้งละไม่เกิน 10 คน เพื่อปกป้องลูกค้าและพนักงานให้ปลอดภัย

Advertising

ตั้งแต่คนส่วนใหญ่เริ่มเก็บตัวอยู่บ้าน ลดการเดินทางให้น้อยลง การเลือกออกไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านก็ดูท่าจะเป็นทางเลือกใหม่ที่คนนิยม แฟมิลี่มาร์ท จึงเตรียมความพร้อมขั้นสุดเพื่อให้ผู้ใช้บริการทุกคนมั่นใจว่าจะได้รับความปลอดภัยตลอดเวลาที่มาใช้บริการ ด้วยการปฏิบัติตามหลัก Social distancing รักษาระยะห่างความปลอดภัยระหว่างลูกค้า รวมถึงการให้บริการแบบลดการสัมผัส 

โดยแฟมิลี่มาร์ทได้เพิ่มมาตรการใหม่ เพื่อปกป้องลูกค้าและพนักงาน ดังนี้

  • จำกัดจำนวนลูกค้าที่เข้าใช้บริการครั้งละไม่เกิน 10 คน
  • เพิ่มชั่วโมงทำความสะอาดพิเศษจากปกติ เพื่อฆ่าเชื้อโรค
  • แคชเชียร์ใช้ถาดขนาดเล็กสำหรับรับ -ส่งเงินกับลูกค้า และ ลูกค้าแจ้งหมายเลขสมาชิกเดอะวัน หรือแสดง QR Code จากแอปพลิเคชั่นเดอะวัน หรือ LINE @FamilyMartThailand แทนการกดปุ่มตัวเลขสะสมคะแนน  เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าช้อปปิ้งแบบไม่สัมผัส
  • ขอความร่วมมือลูกค้าทั่วไป ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และสตรีมีครรภ์ ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อได้ง่าย ชำระค่าสินค้าก่อน 
  • ลูกค้าจะต้องสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าร้านและตลอดเวลาที่ใช้บริการ

การใช้มาตรการที่เข้มงวดขึ้นก็เพื่อร่วมมือกันยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งอาจทำให้ลูกค้าไม่ได้รับความสะดวกสบายเหมือนในเวลาปกติ แต่ทั้งหมดคือสิ่งจำเป็นและจะต้องได้รับความร่วมมือจากลูกค้าที่มาใช้บริการ เพื่อให้ทุกคนปลอดภัย

นอกจากมาตรการเพิ่มเติมที่ได้ประกาศ แฟมิลี่มาร์ทให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสทุกสาขาทั่วประเทศและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยพนักงานของแฟมิลี่มาร์ททุกคนต้องตรวจวัดอุณหภูมิทุกวัน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน และพนักงานที่ให้บริการลูกค้าบริเวณพื้นที่ขายให้สวมหน้ากากป้องกันสารคัดหลั่ง (Face Shield) รวมถึงพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดทุกพื้นที่ด้วยแอลกอฮอล์ ส่วนลูกค้าก็ขอความร่วมมือให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าร้านและตลอดเวลาที่อยู่ภายในร้าน และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่เตรียมไว้ให้ทุกครั้งก่อนหยิบจับอาหาร

Share the story
บทความล่าสุด
    Advertising