Highway
Time Out Bangkok

กทพ. ประกาศให้ขึ้นทางด่วนฟรี 3 วันในเดือนพฤษภาคม เนื่องในวันหยุดราชการประจำปี

Kenika Ruaytanapanich
เขียนโดย
Kenika Ruaytanapanich
การโฆษณา

เนื่องจากในเดือนพฤษภาคม มีวันหยุดราชการประจำปี 3 วัน ได้แก่ วันที่ 4 – วันฉัตรมงคล, วันที่ 6 – วันวิสาขบูชา และ วันที่ 11 – วันพืชมงคล ด้วยเหตุนั้น การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จึงประกาศร่วมกันกับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM และ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานฯ ด้วยการยกเว้นค่าผ่านทางด่วน 3 สาย คือ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1) ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) และ ทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด)

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถขึ้นทางด่วนฟรีตลอดวันในวันที่กำหนด โดยการเดินทางยังคงเป็นไปตามช่วงเวลาเคอร์ฟิว 

แชร์เนื้อหา

บทความล่าสุด

    การโฆษณา