Phuket town, Thailand
Alan Lagadu

ภูเก็ตปิดเกาะต่อ ห้ามนักท่องเที่ยวจากในประเทศเข้าทุกเส้นทาง ถึง 31 ส.ค.

แต่ถ้าเข้าได้ โรงแรมพร้อมต้อนรับ

Top Koaysomboon
เขียนโดย
Top Koaysomboon
การโฆษณา

นอกจากจะปิดเกาะต่อไปอีก 14 วันจนถึง 31 สิงหาคม ภูเก็ต ที่กำลังเป็นพื้นที่นำร่องเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยว ก็ตัดสินใจยกระดับความเข้มงวดมากขึ้นไปอีก ถึงเลเวลที่ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวจากในประเทศเดินทางเข้าพื้นที่เกาะอีกแล้วแม้จะเป็นการขับรถไป ฉะนั้นใครที่กำลังเตรียมตัวจะย้ายสำมะโนครัวชั่วคราวไป Work from Hotel ที่ภูเก็ตต้องหยุดความคิดลงตรงนี้

ภูเก็ต ยกระดับการเฝ้าระวังเป็นขั้นสูงสุดแบบที่ห้ามคนนอกพื้นที่เข้าเกาะมาตั้งแต่ต้นเดือน โดยอนุโลมให้เฉพาะการขนส่งเวชภัณฑ์ พลังงาน อาหาร ก่อสร้าง สื่อ คนที่มีทะเบียนบ้าน และนักท่องเที่ยวในโปรแกรมแซนด์บ็อกซ์ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ (ซึ่งทั้งหมดจะต้องผ่านการฉีดวัคซีนละตรวจโควิดแล้วเท่านั้น) มาตั้งแต่เดือนเดือนสิงหาคม พร้อมๆ กับการยกเลิกเกือบทุกเที่ยวบินในประเทศจากทุกสายการบินจากตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ทำนิวไฮแบทุกวัน — แต่ถึงจะไม่มีเที่ยวบิน ก็ยังมีนักท่องเที่ยวในประเทศที่ยังคงเลือกจะเดินทางทางรถยนต์เข้าเกาะ เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศจากการที่ต้อง WFH มาเป็นระยะเวลายาวนาน

แต่ด้วยตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับตัวเลขการติดเชื้อในประเทศอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตตัดสินใจไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวจากภายในประเทศเข้าเกาะอีกต่อไปแล้ว แม้จะเป็นการขับรถไปเองก็ตาม เพื่อเฝ้าระวังอัตราการติดเชื้อบนเกาะไม่ให้สูงไปมากกว่านี้ ในขณะที่นักท่องเที่ยวที่เข้าประเทศไทยผ่านโครงการ Phuket Sandbox นั้นต้องผ่านกระบวนการตรวจโควิดแบบเข้มงวดสุดๆ อยู่แล้ว (ปัจจุบันนักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องตรวจ PCR 3 ครั้ง ในวันที่ 1, 6 และ 13 ของการเดินทาง)

ข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยระบุว่าในเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นเดือนแรกที่มีการเปิดโครงการ Phuket Sandbox มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาภูเก็ตจำนวน 14,055 คน โดยส่วนใหญ่มาจากสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร อิสราเอล เยอรมนี และฝรั่งเศส เกิดการใช้จ่ายราว 829 ล้านบาท โดยจนถึงปัจจุบัน พบผู้นักท่องเที่ยวติดเชื้อที่ต้องเข้าสังเกตอาการทั้งหมด 23 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม)

อย่างไรก็ดี เราได้เช็กกับโรงแรมใหญ่หลายที่ [ไม่เปิดเผยชื่อ] พบว่ายังคงรับการจองจากกรุงเทพฯ อยู่ และถ้าคุณบังเอิญเข้าเกาะได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม โรงแรมพร้อมต้อนรับ

_

สำหรับรายละเอียดกลุ่มคนที่ได้รับอนุญาตให้เข้าภูเก็ตได้ตอนนี้ ได้แก่

 1. รถฉุกเฉินทางการแพทย์ ผู้ป่วยฉุกเฉิน กู้ชีพ กู้ภัย
 2. ขนส่งยา วัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ทางการแพทย์
 3. ขนส่งสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภค สินค้าทางการเกษตร ปศุสัตว์ อาหารสัตว์ หรือการขนส่งที่จำเป็นอื่นๆ ต่อการดำรงชีพ
 4. ขนส่งแก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง
 5. ขนส่งเงินของธนาคาร สถาบันทางการเงิน
 6. ขนส่งพัสดุและสิ่งพิมพ์
 7. ขนส่งวัสดุก่อสร้าง เครื่องจักร และอะไหล่ที่ใช้ในการซ่อมบำรุง
 8. ผู้ขนส่งสินค้าทางเรือ เพื่อนำเข้า-ส่งออกสินค้า ณ ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต ท่าเรือคลังน้ำมัน ปตท.ภูเก็ต และพื้นที่ขนถ่ายสินค้าอื่นๆ
 9. ขนส่งเครื่องมืออุปกรณ์ วัสดุ วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ ชิ้นส่วนประกอบซ่อมบำรุงพื้นฐานด้านโทรคมนาคม พลังงาน ยานยนต์ อากาศยาน และการอุตสาหกรรมอื่นๆ
 10. ผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเป็นการประจำ (มีเอกสารยืนยัน)
 11. ผู้เดินทางมาตามโครงการเปิดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ และผู้ขับขี่ยานพาหนะ (มีเอกสารยืนยัน)
 12. ผู้ที่ได้รับคำสั่งหรือมีหนังสือมอบหมายจากต้นสังกัดให้ปฏิบัติหน้าที่ในด้านการป้องกันและควบคุมโรคในจังหวัดภูเก็ต
 13. ผู้ที่ได้รับคำสั่งจากส่วนราชการให้ไปหรือมาปฏิบัติภารกิจจำเป็นเร่งด่วนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
 14. ผู้มีความจำเป็นในการเดินทางออกทางช่องทางระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (ต้องมีตั๋วโดยสาร ของวันที่เดินทาง เท่านั้น)
 15. ผู้ที่มีนัดหมายตามกระบวนการพิจารณาในชั้นศาล พนักงานอัยการ หรือพนักงานสอบสวน ซึ่งต้องมีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจนว่าหากเลื่อนเวลานัดหมายดังกล่าวจะทำให้กระบวนการพิจารณาเสียหายอย่างร้ายแรงหรือมีนัดหมายการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ มิฉะนั้นจะเกิดความเสียหายแก่คู่กรณีหรือส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่ง
 16. กรณีผู้มีเหตุจำเป็นอื่นๆ ที่ไม่สามารถเลื่อนกำหนดนัดหมายได้ หรือกรณีอื่นใดซึ่งมีปัญหาในทางปฏิบัติที่ต้องวินิจฉัยสั่งการ ให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์ประจำด่านตรวจเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาเป็นรายกรณี

ทั้งนี้ กลุ่มคนทั้งหมดจะต้องผ่านการฉีดวัคซีนดังต่อไปนี้แล้วเท่านั้น

 • ซิโนแวค, ซิโนฟาร์ม ครบ 2 เข็ม
 • ซิโนแวค เข็ม 1 แอสตราเซเนกา เข็ม 2
 • แอสตราเซเนกา, ไฟเซอร์, โมเดอร์นา, จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน 1 เข็ม มาแล้วเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน
 • หายจากอาการป่วยด้วยโรคโควิด-19 มาแล้วไม่เกิน 90 วัน และต้องผ่านการตรวจ RT-PCR หรือวิธีการ Antigen Test ก่อนเข้าภูเก็ตไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทางถึง

แชร์เนื้อหา

บทความล่าสุด

  การโฆษณา