0 รักสิ่งนี้
บันทึกข้อมูล

นิทรรศการประวัติศาสตร์ ในกรุงเทพฯ

ย้อนอดีตผ่านภาพถ่าย จดหมาย เอกสาร และบันทึกประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า

Queen Sirikit Museum of Textiles

ใครบางคนเคยกล่าวไว้ว่า เราไม่สามารถจะก้าวไปสู่อนาคตได้อย่างมั่นคงหากเราไม่เคยเรียนรู้อดีต ซึ่งก็อาจจะจริง เพราะอดีตสอนให้เรารู้จักสิ่งที่เรียกว่าความสำเร็จ เพื่อที่เราจะรู้สึกอิ่มเอมและผนวกกับความรู้ในปัจจุบันเพื่อนำไปต่อยอด และยังสอนให้เรารู้จักความผิดพลาดและความล้มเลยที่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เพื่อที่เราจะได้เรียนรู้และหลีกเลี่ยง ไม่ให้ความผิดพลาดนั่นเกิดขึ้นซ้ำซ้อนอีก

Time Out Bangkok จึงอยากชวนทุกคนไปย้อนอดีต ผ่านภาพถ่าย จดหมาย เอกสาร และบันทึกประวัติศาสตร์ ในหลากช่วงเวลาและหลายเหตุการณ์ เพื่อท้ายที่สุดแล้วเราก็จะได้นำมาปรับใช้กับชีวิตในปัจจุบันและอนาคต ณ นิทรรศการเชิงประวัติศาสตร์ที่จัดอยู่ในหลายสถานที่ทั่วกรุงเทพฯ ตอนนี้

นิทรรศการประวัติศาสตร์ถาวรและกึ่งถาวร

งามสมบรมราชีนีนาถ

5 จาก 5 ดาว

พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ จัดแสดงนิทรรศการ งามสมบรมราชีนีนาถ เพื่อถวายพระเกียรติเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 7 รอบ โดยจัดแสดงฉลองพระองค์หายากซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯทรงเมื่อครั้งตามเสด็จฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เยือนนานาประเทศในช่วงทศวรรษที่ 60 โดยฉลองพระองค์ส่วนใหญ่ เป็นผลงานการออกแบบของกูตูริย่ร์ชาวฝรั่งเศส ปิแอร์ บาลแมง และผลงานการออกแบบการปักของ ฟรองซัว เลอซาจ 

อ่านเพิ่มเติม
พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ , รัตนโกสินทร์ จนกระทั่ง วันพฤหัสบดี 31 พฤษภาคม 2018

ข้อคิดเห็น

0 comments