นิทรรศการประวัติศาสตร์ ในกรุงเทพฯ

ย้อนอดีตผ่านภาพถ่าย จดหมาย เอกสาร และบันทึกประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า

Fit for a Queen exhibition at Queen Sirikit Museum of Textiles
Queen Sirikit Museum of Textiles
โดย Time Out Bangkok editors |
Advertising

ใครบางคนเคยกล่าวไว้ว่า เราไม่สามารถจะก้าวไปสู่อนาคตได้อย่างมั่นคงหากเราไม่เคยเรียนรู้อดีต ซึ่งก็อาจจะจริง เพราะอดีตสอนให้เรารู้จักสิ่งที่เรียกว่าความสำเร็จ เพื่อที่เราจะรู้สึกอิ่มเอมและผนวกกับความรู้ในปัจจุบันเพื่อนำไปต่อยอด และยังสอนให้เรารู้จักความผิดพลาดและความล้มเลยที่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เพื่อที่เราจะได้เรียนรู้และหลีกเลี่ยง ไม่ให้ความผิดพลาดนั่นเกิดขึ้นซ้ำซ้อนอีก

Time Out Bangkok จึงอยากชวนทุกคนไปย้อนอดีต ผ่านภาพถ่าย จดหมาย เอกสาร และบันทึกประวัติศาสตร์ ในหลากช่วงเวลาและหลายเหตุการณ์ เพื่อท้ายที่สุดแล้วเราก็จะได้นำมาปรับใช้กับชีวิตในปัจจุบันและอนาคต ณ นิทรรศการเชิงประวัติศาสตร์ที่จัดอยู่ในหลายสถานที่ทั่วกรุงเทพฯ ตอนนี้

Advertising