ย่านกะดีจีน

Things to do ธนบุรี
กะดีจีน
1/3
Tanisorn Vongsoontorn/Time Out Bangkok
กะดีจีน
2/3
Tanisorn Vongsoontorn/Time Out Bangkok
กะดีจีน
3/3
Tanisorn Vongsoontorn/Time Out Bangkok

Time Out พูดว่า

อยากสัมผัสมนตร์เสน่ห์ความเก่าแก่ต้องมาที่ย่านนี้ เพราะย่านกะดีจีนมีประวัติศาสตร์ยาวนานนับตั้งแต่สมัยอยุธยาที่มีพ่อค้าชาวจีนล่องเรือสินค้าขึ้นไปค้าขายที่กรุงศรีอยุธยาและแวะพักเพื่อตรวจสภาพเรือสินค้าที่ย่านนี้ นานวันเข้าก็สร้างศาลเจ้า (หรือกุฎี) ไว้เป็นที่จำวัดของพระภิกษุชาวจีน ก่อนที่แขกมุสลิมและฝรั่งโปรตุเกสจะเข้ามาตั้งรกรากในย่านนี้มากขึ้นหลังเสียกรุงครั้งที่ 2 และถูกกาลเวลาหล่อหลอมให้เป็นหนึ่งเดียวกันอย่างทุกวันนี้

ปัจจุบัน ‘ย่านกะดีจีนมี 6 ชุมชนอาศัยอยู่ร่วมกัน คือ ชุมชนวัดประยุรวงศ์ ชุมชนบุปผาราม ชุมชนกุฎีขาว ชุมชนวัดกัลยาณ์ ชุมชนโรงคราม และชุมชนกุฎีจีน มีศาสนสถานหลายแห่งที่ปัจจุบันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่โบสถ์ซางตาครู้สที่ตั้งตระหง่านอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดดเด่นด้วยยอดโดมแบบอิตาลีวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปหล่อปางป่าเลไลยก์องค์เดียวในประเทศไทยมัสยิดบางหลวงหรือกุฎีขาวเป็นมัสยิดทรงไทยแห่งเดียวในโลกที่โดดเด่นด้วยการผสมผสานศิลปะไทย จีน ยุโรป และวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารภายในมีพระบรมธาตุมหาเจดีย์องค์ใหญ่สีขาวที่ได้รับรางวัลยูเนสโกเมื่อปี 2556

โดย Suriyan Panomai

โพสต์

รายละเอียด

ที่อยู่ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพฯ

ผู้ใช้พูดว่า

0 comments