0 รักสิ่งนี้
บันทึกข้อมูล

รวมนิทรรศการรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติทั่วกรุงเทพฯ

นิทรรศการพระราชาในดวงใจ/หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ของเรา กับนิทรรศการศิลปกรรมทรงคุณค่าและหาดูได้ยาก ที่จัดขึ้นทั่วกรุงเทพฯ ในช่วงนี้

ข้อคิดเห็น

0 comments