รวมนิทรรศการรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติทั่วกรุงเทพฯ
นิทรรศการพระราชาในดวงใจ/หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
Advertising

ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ของเรา กับนิทรรศการศิลปกรรมทรงคุณค่าและหาดูได้ยาก ที่จัดขึ้นทั่วกรุงเทพฯ ในช่วงนี้

Advertising
This page was migrated to our new look automatically. Let us know if anything looks off at feedback@timeout.com