Basic Food Styling Photography Workshop

Things to do, คลาสและเวิร์คช็อป
1/3
Fillnology Studio
2/3
Fillnology Studio
3/3
Fillnology Studio

Time Out พูดว่า

Time Out พยายามอัพเดทข้อมูลอีเวนต์อย่างถูกต้องที่สุด อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลานี้คุณอาจจะต้องเช็คสถานะกับผู้จัดงานอีกครั้งหนึ่ง

คลาสสำหรับผู้ที่สนใจการถ่ายภาพอาหาร ไม่ว่าจะอยากทำเป็นงานอดิเรกหรือเพื่อใช้ในสื่อโฆษณาต่างๆ สตูดิโอเปิดสอนเวิร์กชอปที่ถ่ายทอดประสบการณ์โดยช่างภาพผู้เชี่ยวชาญ เราจะได้เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐาน อาทิ การจัดวางองค์ประกอบบนจานของอาหารแต่ละชนิด การเลือกใช้พร็อบตกแต่ง การจัดไฟ รวมถึงมุมกล้องในการถ่ายภาพ

เราจะได้ลงมือถ่ายภาพกันจริงในสตูดิโอ ไปจนถึงการจัดจานและการวางพร็อบตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญด้าน Food Styling อย่างใกล้ชิด คลาสนี้แค่เตรียมกล้องคู่ใจ ไม่ว่าจะเป็นอนาล็อกหรือดิจิทัลก็ได้ เพียงแค่สามารถ sync กับไฟแฟลชได้ก็พอ

แน่นอนว่ามีที่นั่งจำนวนจำกัดต่อคลาส ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 3,500 บาทต่อคน สามารถสำรองที่นั่งได้ทางโทรศัพท์ 063-562-8954 หรือ ส่งข้อความไปที่ Fillnology Studio

โดย Kenika Ruaytanapanich

โพสต์

รายละเอียด

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ ที่คุณน่าจะชอบ
    บทความล่าสุด