COVID THAILAND AID
COVID THAILAND AID

'COVID Thailand AID' กลุ่มอาสาสมัครที่คอยซัพพอร์ตผู้ต้องการความช่วยเหลือในช่วงโควิดระบาด

คุณบิน-นาตาลี เป็นผู้ริเริ่มกลุ่มอาสาสมัครนี้ที่ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 300 คน และตั้งใจช่วยเหลือคนทุกกลุ่มที่กำลังต้องการ

Kenika Ruaytanapanich
เขียนโดย
Kenika Ruaytanapanich
การโฆษณา

จากที่เริ่มลงมือทำเพียงคนเดียว จนถึงตอนนี้ที่มีผู้เข้าร่วมภารกิจมากกว่า 300 คน และเกิดเป็นกลุ่มอาสาสมัครที่ใช้ชื่อว่า COVID Thailand AID ที่คอยให้ความช่วยเหลือกลุ่มคนที่ต้องการตลอดช่วงเวลาที่เชื้อไวรัสระบาด กลุ่มอาสาสมัครนี้ได้ช่วยเหลือคนไปแล้วกว่า 4,300 ราย ในชุมชน 15 แห่ง และอีกใน 7 จังหวัดทั่วประเทศ โดยผู้เริ่มต้นก็คือ คุณบิน - นาตาลี นาคประเสริฐ ที่เล่าว่าได้แรงบันดาลใจมาจากคุณยายของเธอเองที่เป็นผู้สูงอายุ และเห็นว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากช่วงเชื้อไวรัสระบาดมากที่สุด

และไม่ใช่เพียงแค่ผู้สูงอายุเท่านั้นที่กลุ่มอาสาสมัครต้องการช่วยเหลือ คุณบินบอกว่ากลุ่มนี้ตั้งใจช่วยไปถึงผู้พิการ ครอบครัวรายได้น้อย คนไร้บ้าน และเจ้าหน้าที่ที่ต้องทำงานรับมือกับโรคนี้โดยตรง ซึ่งกลุ่มอาสาสมัคร COVID Thailand AID แตกต่างจากกลุ่มช่วยเหลืออื่นตรงที่จะนำเงินบริจาคทั้งหมดไปช่วยเหลือผู้คน ไม่นำไปจ่ายเป็นรายเดือน อีกทั้งช่วยเหลือคนหลายกลุ่มทั่วประเทศ ไม่ใช่เพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอีกด้วย โดยตั้งเป้าหมายเงินบริจาคไว้ที่ 3 ล้านบาทในระยะเวลา 3 เดือน (ยอดบริจาคปัจจุบัน 1,683,105 บาท)

COVID Thailand AID
COVID Thailand AID

การทำงานของทีมอาสาสมัครคือ ใช้วิธีการติดต่อผู้นำชุมชนหรือติดต่อเป็นรายบุคคลเพื่อสอบถามถึงสิ่งที่จำเป็นเร่งด่วน หลังจากนั้นจึงจัดเตรียมชุดยังชีพเพื่อนำไปแจกจ่ายให้ตามชุมชนและกลุ่มผู้ยากไร้ โดยสิ่งของต่างๆ จะได้จากการนำเงินบริจาคไปซื้อหรือได้รับการช่วยเหลือจากบริษัท เป้าหมายของทีมต้องการแจกจ่ายถึง 8,000 ชุด คิดเป็น 250 บาทต่อคน หรือ 500 บาทต่อครัวเรือน รวมถึงอาหารสำหรับคนไร้บ้านอีก 12,500 มื้อ (มื้อละ 40 บาทต่อคน ตลอดเวลา 3 เดือน) และมีการตั้งกองทุนฉุกเฉินสำหรับซื้อเครื่องมือแพทย์ อาทิ เจลล้างมือ หน้ากาก เครื่องวัดไข้

กลุ่มอาสาสมัครตั้งใจจัดสรรเงินบริจาคที่ได้รับให้สามารถทำกิจกรรมทั้งหมดไปจนสิ้นสุดระยะเวลาโครงการได้ และได้ร่วมมือกับมูลนิธิอื่นๆ ด้วย ได้แก่ มูลนิธิดวงประทีป ที่จะช่วยเหลือกลุ่มคนในชุมชนคลองเตยที่ขาดแคลนสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิตโดยเฉพาะ รวมถึงบ้านรักแท้ ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก (Child Advocacy Center - CAC) และ ศูนย์พัฒนาเด็กดวงแข มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

COVID Thailand AID
COVID Thailand AID 

"เราต้องการช่วยเหลือคนจำนวนมาก ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องใช้ทั้งคนและการสนับสนุนที่มากขึ้นเช่นกัน แต่ถึงอย่างนั้นการทำโครงการนี้ก็ทำให้ฉันรู้สึกได้รับการเติมเต็ม" คุณบินกล่าว โดยเราสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่ม COVID Thailand AID ได้ที่ covidthailandaid.com

และหากใครสนใจอยากอาสาสมัครหรือร่วมบริจาค สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ ที่นี่

เรื่องเด่น
    เรื่องน่าสนใจอื่นๆ ที่คุณน่าจะชอบ
      การโฆษณา