0 รักสิ่งนี้
บันทึกข้อมูล

HeforShe Arts Week กรุงเทพฯ

ฉลองวันสตรีสากลไปกับ HeforShe Arts Week กรุงเทพฯ

HeforShe Official Account

ในวันที่ 8 มีนาคม ซึ่งตรงกับวันสตรีสากล UN Women จึงได้จัดงาน HeforShe Arts Week ขึ้นที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 8- 15 มีนาคม เพื่อเฉลิมฉลองวันสตรีสากล และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาความไม่เท่าเทียมทางเพศผ่านศิลปะหลากหลายแขนง ในงานมีทั้งภาพยนตร์ การแสดง นิทรรศการ การพูดคุยและเสวนาในหัวข้อปัญหาที่เกี่ยวกับเพศในสังคม 

ข้อคิดเห็น

0 comments