Unspeakable Secrets

Things to do, นิทรรศการ
Unspeakable Secrets
1/4
River City Bangkok
Unspeakable Secrets
2/4
River City Bangkok
Unspeakable Secrets
3/4
River City Bangkok
Unspeakable Secrets
4/4
River City Bangkok

Time Out พูดว่า

Unspeakable Secrets หรือ ความลับที่ไร้เสียง นิทรรศการกลุ่มที่นำเสนอเรื่องราวความลับของ 15 ศิลปิน ที่อาจจะกระตุ้นสิ่งต่างๆ ที่อยู่ข้างในใจคุณที่คุณไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน 
รายชื่อศิลปินทั้ง 15 คน ได้แก่
- ลำพู กันเสนาะ
- อัชลินี เกษรศุกร์
- ฑีฆวุฒิ บุญวิจิตร
- เกรียงไกร กุลพันธ์
- กรรณิการ์ จันทร์สุวรรณ
- สิตา อินใหญ่
- พระนาย เกษมถาวรศิลป์
- จักรี คงแก้ว
- สุดาภรณ์ เตจา
- สุดรัก คงพ่วง
- สุนิษา อัศวินรุ่งโรจน์
- สุริวัลย์ สุธรรม
- แป้ง ต่อสุวรรณ
- อัญชนา นังคลา
- พุทธรักษ์ ดาษดา
ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก เปิดทำการตามปกติทุกวันตั้งแต่ 11.00 น. - 20.00 น. พร้อมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด สำหรับนิทรรศการ Unspeakable Secrets จำกัดจำนวนผู้เข้าชมไม่เกิน 80 ท่าน

รายละเอียด

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ ที่คุณน่าจะชอบ
    Best selling Time Out Offers