King of the Kings

Music

Stroll down memory lane as popular ’80s singers Zhao Chuan, Zhang Hong Liang, Zhou Zhi Ping, Tai Zheng Xiao and guest star Pan Yue Yun sing their most well-known hit songs.

Posted: