PPPSSS

Barlar ve pub'lar
PPPSSS

Pınar Üzeltüzenci (kendisini Proudpilot grubundan ve solo projesi Biblo’dan biliyoruz) ve Sarper Durmuş, dub ağırlıklı çalıyor.

Yayınlandı: