Batı Resim Sanatı

Etkinlikler
Batı Resim Sanatı

 Seminer, Batı sanat tarihinin doğuşunu ve gelişimini inceliyor. Batı sanatının çıkış noktalarını ve bugüne gelene kadarki adımlarını sosyal ve ekonomik hayatla ilişkilendirerek ele alan seminer, aydınlanma geleneği ve bugünün sanatının özelliklerini konu alıyor. Gündüzleri ya da akşamları katılabileceğiniz seminer Giotto ve yeni sanat anlayışı, Rönesans sanatı, 17. ve 18. yüzyıl sanatı, 19. yüzyıl akımları, soyut sanat, dadaizm, sürrealizm, kavramsal sanat ve uluslararası güncel sanat başlıkları üzerinden işleniyor.

Yayınlandı: